Hit (1037) Y-1734

Saffet Sancaklı

Künyesi : Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ssancakli@inonu.edu.tr
D.Yeri : Sancak / Bursa D.Tarihi : 1959
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dekan Yrd.,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Sırpça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Saffet Sancaklı

Özgeçmiş

1959 Yılında Sancak bölgesinde dünyaya geldi.

1960 yılında ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti.

Tüm tahsil hayatını Bursa'da geçirdi.

1986 yılında U.Ü.İlahiyat fakültesinden mezun oldu.

1989 yılında U.Ü.S.B.E.'ne bağlı olarak yüksek lisansı tamamladı.

1997 yılında aynı birimde doktorasını bitirdi.

2004 yılı Mayıs ayında doçent oldu.

1987–1997 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı değişik okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

1997 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Yrd. Doç. olarak atandı.

1997–1999 yılları arasında dekan yardımcığı görevini yaptı.

Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Arapça, İngilizce ve Sırpça dillerini bilmektedir

ESERLERİ

Kitaplar

· Sünneti Doğru Anlamak, Sır Yay. 2.bsk. Bursa, 2001.

· Hadislerde Fakirlik ve Zenginlik Problemi, Elif Yay. İstanbul, 2004.

· Hz. Peygamber ve Sosyal Hayat, Sır Yay. Bursa,2006.

Makaleler

· Hz. Peygamber’in Erdemli İnsan Yetiştirme Bağlamında İsar (diğerkâmlık) Kavramına Verdiği Önem, Tasavvuf Dergisi, sayı: 17, sh. 29–56, Ankara, 2006.

· Hadislerde "Yaşlılık" Olgusunun Değerlendirilişi, CÜİFD. X/1, sh. 49–71, Sivas, 2006.

· Hz. Peygamber’in Çevrecilik Anlayışı, İslami Araştırmalar, c.154 sayı:3–4, sh. 405–421, Ankara, 2001.

· Surelerin Faziletiyle İlgili Bazı Tefsirlerde Yer Alan Apokrif Hadislerin Kritiği, İslami Araştırmalar, c.14, sayı:1 sh. 129–144, Ankara, 2001.

· Fakirlik ve Zenginlikle İlgili Hadisler Üzerine Bir Deneme, C.Ü.İ.F.D. sayı: 5/1, Sivas, 2001.

· Hz. Peygamber’in Bazı Nitelikleri Açısından Kur'an-ı Kerim'de Kendisini Uyaran Ayetlerin Analizi, İslami Araştırmalar, c.15, sayı:3, sh. 435–446, Ankara, 2002.

· Hadislerin İktisadi Hayatla Olan İlişkisi, Tabula Rasa, yıl: 3, sayı: 8, sh. 181–205, Isparta, 2003.

· Hz. Peygamber ve İnsan Hakları, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 3, sayı: 2, Samsun, 2003.

· Hz. Peygamber’in Örnek Alınması Zorunlu Olmayan Yönleri, Tabula-Rasa, sayı: 14, Isparta, 2005.

· Hz. Peygamber’in Çocuklara Değer Verme Bağlamında Sokak Çocukları Sorununa Genel Bir Bakış, S.Ü.İ.F.D. Say: 21, Konya, 2006.

· İslam'ın Anlaşılmasında Apokrif/Mevzu Hadislerin Olumsuz Etkileri, Tabula Rasa, sayı: 14–15, sh. 203–229, Isparta, 2006.

· Hz. Peygamber'in Engellilere Bakış Açısının Tespiti, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6, c. 6, sayı: 2, sh. 37–72, Samsun, 2006

· Hz. Peygamber’in Çocuklarla Olan İlişkisinde Eğitim-Öğretim Açısından Ön Plana Çıkan Hususlar, Diyanet İlmi Dergi, cilt: 43, sayı: 1, Ankara, 2007.

· İbn Battal (ö.449/1057) ve Buhari Şerhi, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. 7, sayı: 1, sh. 61–93, Samsun, 2007.

· Birgivi, "Şükreden Zengin ile Sabreden Fakirin Birbirine Olan Üstünlüğü", terc. Saffet Sancaklı (Hakemli bir dergide yayımlanacak)

· Hz. Peygamber ve Çalışma Hayatı, Diyanet İlmi Dergi, c. 35, sayı: 3, sh. 79–102, Ankara, 1999.

· Hz. Peygamber’in İbadetlerde Öngördüğü İtidal ve Kolaylık Anlayışı, U.Ü.İ.F.D. sayı: 9, c. 9, sh. 377–392, Bursa, 2000.

· Günümüzde Zayıf ve Mevzu Hadislerin Sahih Hadislerle Karıştırılma Problemi, Diyanet İlmi Dergi, c. 37, sayı: 31 sh. 39–60, Ankara, 2000.

· Hadislerin Sosyal Hayata Etkisi, Akademik Araştırma, sayı: 1, yıl: 1, sh. 113–46, Konya, 2001.

· Begavi ve Hadis Sahasındaki Çalışmaları, Diyanet İlmi Dergi, c. 34, sayı: 3, sh. 79–94, Ankara, 1998.

· Sünnet-Vahiy İlişkisi, Diyanet İlmi Dergi, c. 34, sayı: 3, Ankara, 1998.

Sempozyumlar

· "Çevrenin Korunması Bağlamında Hz. Peygamber’in Hayvan Haklarına Verdiği Önem ve Değerin Analizi", Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, 15–16 Mayıs, İÜİF, İstanbul,2008.

· “Mevlana’nın Ulvî-Süflî Hayat Bağlamında Öngördüğü İnsan Prototipi” Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik sempozyumu, H.Ü.İ.F. 26–28 Ekim, Urfa, 2007.

· "Ahi Ahlakının Oluşumunda Hz. Peygamber Hadislerinin Rolü ve Etkisi, I.Uluslararası Ahilik Kültürü Sempozyumu, 15–17 Ekim, Kırşehir. (tebliğ sunulacak)

· Hadislerin Doğru Anlaşılması ve Yorumlanmasında Takip Edilecek Yöntem, İslamın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri (ulusal sempozyum), D.V.Y. Ankara, 2003.

· Hz. Peygamber’in Medine Döneminde de Tesis Ettiği Kardeşliği (muhat) Projesinin Günümüz Bireysel ve Toplumsal Hayat Açısından Önemi ve Analizi, Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü, 11–12 Mayıs, Konya, 2007.

· Toplumsal Hayat Bağlamında Çalışma Hayatını Olumsuz Yönde Etkileyen Dini Bazı Söylemlerin Hadisler Açısından Analiz ve Kritiği, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 20–22 Nisan, Çorum, 2007.

· “Hadisler Bağlamında Hz Peygamber’in Hz. Ali İle Olan İlişkilerinin Önemi Ve Analizi” Ulusal Hz. Ali sempozyumu, D.E.Ü.İ.F ile DİB. il Müftülüğü, 24–25 Ekim, İzmir,2007.

· “Değişen Ve Gelişen Toplumsal Hayatta Din Hizmetlerini Yürütenlerin Misyonu/Nitelikleri” Ulusal Din Hizmetleri sempozyumu, DİB Din Hizmetleri Dairesi, 3–4 Kasım, Kızıcahamam, Ankara, 2007.

· "Dilencilikle Mücadelede Başarılı Olmak İçin Dini Referansları Kullanmanın / Dinin Motivasyonundan Yararlanmanın Önemi" Tarihte ve Günümüzde Dilencilik Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,18–19 Ekim, İstanbul, 2008. (tebliğ sunulacak)

Panel, Konferans ve Seminerler

· İslam'da İnsan Sevgisi, Konferans, Samsat, Gölbaşı (Adıyaman), 17.05.2007.

· İslam'da İnsan Sevgisi, Konferans, Doğanyol, (Malatya), 19.05.2007.

· "İslâm’da İnsan, Aile ve Çocuk Sevgisi", Panel, Halka Yönelik, Malatya Doğanşehir Belediye Düğün Salonu, 19.04.2006.

· İslâm’da İnsan, Aile ve Çocuk Sevgisi", Konferans, Halka Yönelik, Malatya Battalgazi Kervansaray Salonu, 13.04.2006.

· "Gençlik ve Kimlik Problemleri", Panel, Halka Yönelik, Malatya Yazıhan Lise Salonu, 28.03.2006.

· "Aday İmam-Hatipler İçin Düzenlenen (1. Grup) Hazırlayıcı Eğitim Kursu", Malatya İl Müftülüğü, 25.11.2006–05.12.2006, Malatya.

· "Aday İmam-Hatipler İçin Düzenlenen (2. Grup) Hazırlayıcı Eğitim Kursu", Malatya İl Müftülüğü, 20.02.2006–27.02.2006, Malatya.

· "İslâm’da İnsan, Aile ve Çocuk Sevgisi", Panel, Halka Yönelik, Malatya, Belediye Konferans Salonu, 14.04.2006.

· "İslâm’da İnsan, Aile ve Çocuk Sevgisi", Panel, Halka Yönelik, Adıyaman Çelikan Bölge Yatılı Okulu Konferans Salonu, 21.04.2006.

· "Din Görevlileri Hizmet içi Eğitim Kursu", Malatya İl Müftülüğü, 08.05.2006–25.05.2006, Malatya.

· Veda Hutbesi Bağlamında Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı, Konferans, Malatya Pütürge Belediye Konferans Salonu, 15.06.2006.

· "Gençlik ve Kimlik Problemleri", Panel, Halka Yönelik, Malatya Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Salonu, 12.05.2006.

· Hz. Peygamber'in Örnek Alınması Zorunlu Olmayan Yönleri, Malatya Müftülüğü, Din Görevlilerine Verilen Konferans, 16.10.2006.

· Hz. Peygamber'in Örnek Alınması Zorunlu Olmayan Yönleri, Malatya Müftülüğü, Kur'an Kursu Öğreticilerine Verilen Konferans, 30.10.2006.

·

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort