Hit (1594) Y-1730

Ahmet Savran

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Beyşehir / Konya D.Tarihi : 1943
Görevi : Akademisyen Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Savran
Ankara Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (1968) mezunu.
Doktorasını (1975) St. Andrews Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.
Atatürk Üniversitesinde 1983'te doçent, 1987'de profesör oldu.
1982'de Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü başkanlığı görevini üstlendi. Dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır.
Bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu, lisans ve lisansüstü tez danışmanlığı yaptı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

  • A Critical Edition of Târih Mayyafârikîn va Âmid,
  • 19. Yüzyıl Osmanlılar Döneminde Yeni Arap Edebiyatı,
  • Arap Edebiyatı Târihi-Câhiliye Devri (Kenan Demirayakla, 1993),
  • Abbasi Edebiyatında Sûliler ve Ebû Bekr es-Sûlî (1995),
  • Arap Edebiyatı Târihi Sadrul-İslâm Dönemi (1997).

ÇEVİRİ:

  • Meyyâfâritân ve Âmid Târihi (ilâve ve notlarla, 1991),
  • İbnu'l-Ezrak'a Göre Artuklar'ın Soykütüğü,
  • Karısının Doktoru.