Hit (688) Y-1721

Sezai-i Gülşeni

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 17.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Mora D.Tarihi : 1669
Ö.Yeri : ? Ö.Tarihi : 1717
Görevi : Memur Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Sezai-i Gülşeni
Asıl adı Hasan'dır.
Çocukluk ve ilk gençlik yıllan doğduğu kasabada geçti.
Venediklilerin Mora'yı işgalleri üzerine oradan ayrılarak İstanbul'a geldi. Edirne'ye yerleşerek memurluk görevlerinde bulundu.
Tasavvufa ilgi duydu. Gülşenî tarikatına girdi.
Sezâî mahlasını kendisine Niyazî-i Mısrî'nin verdiği rivayet edilmektedir. Bulunduğu tekkeye şeyh oldu.
Şiirlerini aruz ve hece ölçüleriyle yazdı.
Bir Dîvân'ı bulunmaktadır.

SEZÂÎ-İ GÜLŞENÎ
GAZEL
Ben câm-ı aşkı içtim mestânedir desinler
Havf u recâyı geçtim dîvânedir desinler
Şehr-i melâmet içre rüsvaylıklar ettim
Bir özge hâle yettim âyâ nedir desinler
Varlık sarayını ben yıktım edip harabe
Genc-i Hakka yer oldum viranedir desinler
İçtim şu denlü camı bilmem ki subh u şâmı
Mest olmuşam müdâmî meyhanedir desinler
Yan şem'-i hüsn-i yâre bin can ile
Sezâî Yok bundan özge çâre pervanedir desinler