Hit (883) Y-1684

Faik Süleyman

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Sakız Adası D.Tarihi : 1784
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1839
Görevi : Memur Uzm.Alanı : Devlet Adamı,Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Faik Süleyman
İki yaşındayken babası İstanbul'a göçtü.
İlköğrenimine Reisülkurra Salih Efendiden Kur'an öğrenerek başladı.
1794'e kadar ilk ve ortaokul öğrenimini tamamladı.
Bosnalı hattat Abdürrahim Efendi'den sülüs ve nesih (iki yazı türü) dersleri aldı. Çeşitli bilginlerden Arapça ve Farsça öğrendi.
Ekim 1799'da Sadaret Mektübî Odasına (Başbakanlık özel Kalem Müdürlüğü) girdi. Mart 1800'de hâcegânlık (devlet memuriyetinde bir rütbe) görevine getirildi.
Birçok kez azledildi ve tekrar çeşitli resmî görevlere getirildi.

ESERLERİ:

  • Sefinetü'r-Rüesâ Zeyli,
  • Devhatü'l-Meşâyıh Zeyli,
  • Süleyman Faik Efendi Mecmuası.