Hit (830) Y-1675

Rıfat Efendi (Bilgin)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Ankara D.Tarihi : 1876
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1941
Görevi : Dersiam Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-02-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Rıfat Efendi (Bilgin)

Ankara Fetvası'nı "Bâyezid Dersiâmlarından Rıf'at" ismiyle imzalamıştır. Babası Ankara'nın tanınmış sülalelerinden Börekçizâde Cafer Efendi'dir (1).
Onun Fetva'yı imzalamasında, Ankara Müftüsü Mehmet Rıf'at (Börekçi) Efendi'nin akrabası bulunmasının da bir etken olması muhtemeldir.
Rıf'at Efendi, hıfzını, ilk ve orta öğrenimini (2) Ankara'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimi için İstanbul'a gitti. Burada Mimar Kasım Medresesi'ne kaydoldu.
Müderrislerden Çarşambalı Ahmet Hamdi Efendi'nin tedrisine (ders halkasına) devam edip Ulûm-u âliye ve a'liyye (dinî yüksek ilimleri ve alet ilimleri)tahsil ederek icazetname (diploma) almaya hak kazanmıştır (Hicri 1319/1901). Ayrıca Rumi 11 Ağustos 1321/1905'te de Dârülfünûn Ulûm-u Âliye Şubesi'nden mezun olmuştur.
Bu arada Ayasofya Hatibi Merhum Hafız Bekir Efendi'nin Öğrencisi Salih Efendi'den Kır'aat, Aşare-i Takrib; Şehzâde Camii İmamı Meşhur Hafız Ethem Efendi'den de Mehâric-i Huruf derslerini almıştır.
Rıf'at Efendi, 1 Ocak 1906'da Bayezid Camii Dersiâmlığı'na tayin edilmiştir.
Soyadı kanunuyla "BİLGİN"soyadını almıştır.

(1) Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat (Börekçi) Efendi de Börekçizâde Ali Kazım Efendi'nin oğludur. (2) Ankara Rüştiyesi'nden 18 Temmuz 1889'da mezun olmuştur.