Hit (1924) Y-1613

Hersekli Arif Hikmet

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Mostar Yugoslavya D.Tarihi : 1839
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1903
Görevi : Şair Uzm.Alanı : Divan şiiri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Hersekli Arif Hikmet

Mostar'da doğdu. Hersek valisi İstolçali Ali Paşazade Zülfikar Nafiz Paşa'nın oğludur. Babası ve dedesinin peşpeşe ölümleri üzerine Önce Bosna'ya, sonra da İstanbul'a taşınırlar. Burada öğrenimine devam eder.
Arif Hikmet, daha 11 yaşında iken dedesinin tayin yazısı üzerine tımarlı sipahi
miralaylığı rütbesi ile askeriyeye intisap etmiştir.
Daha sonra sekiz yıl kadar hizmet edeceği Sadaret Mektubî Kalemine memur olmuştur. İstifaen bu görevinden ayrıldıktan sonra bir süre Bosna'da dolaşmış, ardından da Divan-ı Ahkam-ı Adliyye Muhakeme-i Cezaiyye kitabetine tayin edildi.1868

İmparatorluğun çeşitli yerlerinde görev alarak Erzurum, Bursa, Manastır, Yanya, Kastamonu, Adana, Cezayir vilayetleri Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesi Reisliği, İstanbul istinaf Mahkemesi Azalığı, İstinaf Hukuk Reisliği ve Mahkemesi Temyiz Azalığı yaptı (1901).

Tanzimat edebiyatının başlangıç yıllarında yetişen son divan şairlerindendi.
Çağdaşları arasında daha az külfetli bir Türkçe kullanan Arif Hikmet Bey, şairliğinin yanı sıra felsefe ve tasavvuf alanında eserler verdi.
Döneminin güçlü şairlerinden Leskofçalı Galip ve Yenişehirli Avni ile bir Encümeni Şuara (Şairler Derneği) kurmuş, evinde bir yıl kadar (1860-61) her gün düzenlediği edebiyat sohbetlerine Namık Kemal gibi birçok yetenekli genç katılmıştı.

Eserleri :

•Divan (İbnülemin Mahmut Kemal İnal tar., 1919),
•Levâyihül-Hikem,
•Levâmiül-Efkâr,
•Sevânihül-Beyan,
•Misbahü'l-Izah.