Hit (1218) Y-159

Ahmet Bostancı

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Karabük D.Tarihi : 1968
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Bostancı

Özgeçmiş

1968 yılında Karabük’te doğdu.

İlk ve orta tahsilini burada tamamladı.

1986 yılında girdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1990’da mezun oldu.

1992 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Aynı yıl başladığı doktora öğrenimini 1999 yılında bitirdi.

1990–97 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen,

1997–2000 yılları arasında da SAÜ İlahiyat Fakültesi’nde Arapça Okutmanı olarak görev yaptı.

2000 yılında öğretim üyeliğine atandı.

2001–2002 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Ürdün’de,

2007 yılında da kısa süreli olarak Suriye’de alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Tezler

· Yüksek Lisans Tezi: İslam Hukukunda Vatandaşlık, MÜSBE, İstanbul 1992

· Doktora Tezi: İslam Kamu Hukukunda Gayri Müslimler (Hz. Peygamber Devri Uygulaması Temelinde), MÜSBE, İstanbul 1999

Kitaplar

· Kamu Hukuku Açısından Hz. Peygamber’in Gayri Müslimlerle İlişkileri, Rağbet Yayınevi, İstanbul 2001, 276 sayfa

· Çağdaş Arap Edebiyatçısı Zekeriya Tâmir: Edebî Kişiliği & Hikayeciliği, Nûn Yayıncılık, İstanbul 2007, 302 s.

· Serahsî’nin el-Mebsut adlı eserinin heyetle birlikte tercümesi (Halen redakte aşamasındadır)

Makaleler

· “Arapça Öğrenim ve Öğretiminde İnternet İmkanları” SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sy. 3, s. 303-312

· “Ürdün Ahvâl-i Şahsiye (Hukuk-ı Aile) Kanunlarında Osmanlı Tesiri”, Marife, 2003, sy. 2, s. 121-142

· “Ürdün Üniversitelerinde Yabancılara Arapça Öğretimi”, SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sy. 8. s. 53-92

· “Arapçada Dua Üslûbu”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2004, sy. 14, s. 25-48

· “İlâhiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminde Kullanılan Ders Kitapları ve Diğer Araç-Gereçlerin Tespit ve Analizi” SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sy. 11, s. 1-30

· “Ürdün’de Müslümanlara ve Gayri Müslimlere Yönelik Dinî Yargı Sistemi”, Usûl, sy. 3 (2005/1), s. 107-138

· “Arap Dilinde Fiil ve Fiilimsilerin Âkil ve Gayri Âkil Varlıklara İsnadı Meselesi: Kur’ân-ı Kerîm Çerçevesinde Bir İnceleme”, SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sy. 13, s. 25-44

· “Tasvîru’l-vâki’ ınde’l-edîbi’s-Sûrî Zekeriyyâ Tâmir”, Mecelletu’l-Cezîre li’l-ulûmi’t-terbeviyyeti ve’l-insâniyye, 2006, c. 3, sy. 1-2, s. 170-192

· “Kur’an-ı Kerim’de Fâsıla Uyumu: Arap Dili Kaideleri Açısından Bir İnceleme”, İslâmî İlimler Dergisi, 2007, sy. 3, s. 87-118

· “Kur’an-ı Kerim’de Arapça Oldukları Tartışmalı Kelimeler”, (Zeyyân Ahmed el-Hâc İbrahim’den tercüme) SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sy. 2, s. 195-200

· “Arapça’da Fiil ve Fiil Sistemi”, (İbrahim es-Semerrâî’den tercüme), SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sy. 3, s. 351-358

· “Batı Orijinli Terimlerin Arapçaya Aktarılması”, (Mustafa Tâhir el-Hayâdira’dan tercüme), SAÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, sy. 14, s. 187-208

Bildiriler

· “Arap Dili Açısından Kur'ân-ı Kerim’deki Fâsılalar”, 11 Kasım 2006 tarihinde, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tarafından Hafız Ali Üsküdarlı anısına düzenlenmiş olan III. Kur’ân ve Kıraati Sempozyumunda sunulmuştur.

· “el-Mezâya’l-uslûbiyye fî a’mâli’l-edîbi’s-Sûrî Zekeriyyâ Tâmir el-Kısasiyye”, 11-16 Haziran 2006 tarihlerinde Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Second World Congress for Middle Eastern Studies (Wocmes-2) adlı uluslararası sempozyumda sunulmuştur.

· “el-Vâkıu ve’l-hayâl fî kısasi’l-edîbi’s-Sûrî Zekeriyyâ Tâmir” 2-3 Mayıs 2006 tarihlerinde Ürdün’de İrbid Üniversitesi tarafından düzenlenen “el-Hıtâbu ve’l-vâkıu ve’t-te’vîl fi’l-lugati ve’l-edebi ve’n-nakd” konulu uluslararası sempozyumda sunulmuştur.

· “Arapça Öğretimini Etkileyen Faktörler Çerçevesinde İmam-Hatip Liselerindeki Arapça Öğretimi Konusunda Bazı Mülahazalar” 25 Aralık 2004 tarihinde İstanbul’da Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen “İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi” konulu panelde sunulmuştur.

· “İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminde Kullanılan Ders Kitapları ve Diğer Araç-Gereçlerin Analizi” 21 Haziran 2003 Tarihinde SAÜ. İlahiyat Fakültesinde yapılan “İlahiyat fakültelerinde Arapça Öğretimi ve Problemleri” konulu çalışma toplantısında sunulmuştur.

· “Dil Öğretiminde Metot Problemi ve Öğrencilerin Gözüyle SAÜ. İlahiyat Fakültesinde Arapça Öğretimi”, 24 Mayıs 2001 tarihinde SAÜ. İlahiyat Fakültesinde yapılan “Arapça Öğretimi ve Problemleri” konulu panelde sunulmuştur.

Konferans

· “Hz. Peygamber’in Hayatından Davranış Modelleri: Uyuşturucu Ve Bağımlılık Yapan Maddelere Karşı Peygamberimizin Tavrı”, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, 23.04.1998, Eskipazar/Karabük

· “Sevgi ve Barış Dini Olarak İslam”, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, 30.05.2001, Karasu/Sakarya

· “Din ve Ahlak”, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, 06.05.2004, Ovacık/Karabük

· “İslam’da Sevgi”, 24.09.2004 Dörtdivan/Bolu

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort