Hit (543) Y-1582

Selim Sırrı Paşa

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kandiye / Girit D.Tarihi : 1844
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1895
Görevi : Kâtip,Mutasarrıf Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Farsça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Selim Sırrı Paşa
Kandiye alimlerinden Cevri Efendi'den ders alarak öğrenim gördü.
1860'ta Hanya'ya gitti ve Evkaf (Vakıflar İdaresi) kâtipliği görevinde bulundu. Daha sonra İstanbul'a gitti.
Vilâyet mektupçuluğu (yazı işleri müdürü), mutasarrıflık (yüksek idari görevli), Trabzon, Bağdat ve Ankara, Diyarbakır valiliği gibi görevler yaptı.
Kendisine vezirlik (askeri ve idari en yüksek derece) rütbesi verildi.
Diyarbakır valisiyken yakalandığı bir hastalık dolayısıyla İstanbul'da gitti ve tedavisi uzayınca valilikten ayrıldı.

ESERLERİ:

 • Sırr-ı Kur'ân,
 • Sırr-ı Furkân,
 • Sırr- İnsan,
 • Sırr-ı Tenzil, Sırr-ı İstiva,
 • Ahsenü'l-Kasas,
 • Nakdü'l-Kelam fi Akaidil-İslâm (İlm-i Kelâmın özü adıyıla sadl. Kâzım Albayrak, 1987),
 • Rü'yet-i Bari,
 • Ârâu'l-Millet,
 • Ruh,
 • Nuru'l-Hüdâ Lmeni'Htedâ,
 • Tabakât ve Âdâb-ı Müfessirin,
 • Mektûbât-ı Sırrı Paşa,
 • Galatât,
 • Numûne-i Adalet,
 • Lek Dokakin,