Hit (1859) Y-157

Abdurrahman Rahmi, Mevczâde

Künyesi : Lakabı : Bursevi
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İlbese köyü / Bursa D.Tarihi :
Ö.Yeri : Bursa Ö.Tarihi : 1742
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdurrahman Rahmi, Mevczâde Bursevi
Medrese ilimlerini Uryânî Ali Efendi'den, tasavvufî eğitimini de Halveti şeyhlerinden Bursalı Kemter Ali Efendiden aldı.
İsmail Hakkı Bursevî ile çağdaştır.
Kabri Bursa Kalesi içinde Zindankapısı caddesinde yaptırdığı Yeni Medresededir.
ESERLERİ:

  • Şerh alâ Miftâhi'l-Gayb.
  • Ta'likat ale'l-Beyzaui,
  • Şerhu Bahâiyye mine'I-Hesâb,
  • Haşiye alâ Mir Ebu'l-Feth.
  • Haşiye alâ Kavli Ahmed mine'l-Mantık.