Hit (1178) Y-1512

Sultan III. Murad

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 15.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bozdağ yaylağı / Manisa D.Tarihi : 1546
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1595
Görevi : Padişah Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Sultan III. Murad

Murad-ı Sâlis, Sultan Murad Han bin Sultan Selim Han,
Sultan Üçüncü Murad, Muradı isimleriyle de anıldı.
Kelimelerin ruh ve anlamlarına vakıf, bütün inceliklerinin ayrımına varabilen bir insan olarak yetiştirildi.
İlmî ve edebî hayatin canlanması için çalışarak kendisi de şiirler ve ilmî eserler yazdı.
III. Murad, genel olarak şiirlerini Türkçe söylemiş ise de Divan'ındaki Arapça-Farsça-Türkçe, Arapça-Türkçe mülemmalar (mısraları farklı dillerde yazılmış şiir), ayrıca Arapça ve Farsça şiirler, onun bu dillere, şiir söyleyecek kadar hakim olduğunun kanıtıdır.
Yine de şiirlerini sade ve yalın bir dille söyledi.
Ağır bir Osmanlı canın hakim olduğu bir dönemde o, şiirini halk deyim ve tabirleriyle anlaşılır kıldı.
Şiirlerinde Yunus Emre, Hoca Dehhânî, Nesîmî, Süleyman Çelebi, Necati ve Fuzüli'nin şiirlerini anımsatan beyitler eksik değildir.

ESERLERİ:

  • Fütûhatü's-Sıyam ve Esrar-nâme.


SULTAN III. MURAD
NEFES
Aç gözün bu nevm-i gâfletden
Uyan Uyan uykusu çok gözlerüm uyan Azrailün kasdı canadur inan
Uyan uykusı çok gözlerüm, uyan!
Seherde uyanur bu cümle kuşlar Kendü dilleriyle teşbihe başlar
Tevhidi der dağlar, taşlar, ağaçlar, Uyan uykusu çok gözlerüm uyan
Bu dünya fânidür sakın aldanma Mağrur olup tac u tahta dayanma
"Yidi iklim benim" diyü güvenme
Uyan uykusı çok gözlerüm, uyan!
Benüm Murad kulun, suçumı affet Cürmümi bağışla günahum ref'it
Hazretin sancağı dibinde haş'it Uyan uykusu çok gözlerim uyan!