Hit (1112) Y-151

İbrahim b. Demirhan b. Hamza

Künyesi : Kızar Lakabı : Bosnevi
Tabakası : 17.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Kahire / Mısır Ö.Tarihi : 1617
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-13 Güncelleyen : /0000-00-00

İbrahim b. Demirhan b. Hamza Bosnevi ;

Bayramî-Melâmîlerinden.
Kızar ismiyle de tanındı.
Mısır'a yerleşti veburada hayatını kaybetti.
Silsilesi Mehmedi Rûmi Seyyid Cafer ve Dede Ömer Sıkkînî vasıtasıyla Hacı Bayram Velîye ulaşır.
Kabri Bâbülvezir'de Nizamiye karşısındadır.

Eserleri :

  • MuhrikatülKulûb fi'şŞevki li'lAllâmi'lGuyûb