Hit (1075) Y-15

İsmail Erdoğan

Künyesi : Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ismailerdogan@firat.edu.tr
D.Yeri : Kayseri D.Tarihi : 1964
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

İsmail Erdoğan

Özgeçmiş

Doğum Yeri: Kayseri

Doğum Tarihi: 1964

Yabancı Dil: İngilizce - Arapça

Lisans: Erciyes Ünv. İlahiyat Fak. 1988

Yüksek Lisans: Fırat Ünv. Sos. Bil. Ens. 1996

Doktora: Ankara Ünv. Sos. Bil. Ens. 2001

Doçentlik: Fırat Ünv. İlahiyat Fakültesi 2007

ESERLERİ

Makaleler

· İşrâkîlik’in İslâm Felsefesi İçerisindeki Yeri Ve Kaynakları, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, S. 8, 151–178, 2003

· Felsefenin Menşei İle İlgili Görüşler, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, S. 8, 59–74, 2003

· İslâm Düşüncesi’nde Gizemli Beldeler, Dini Araştırmalar, C.6, S. 18, 20209, Nisan,2004

· Seyyid Hâkim Muhammed’in Kamil Tabiat (et-Tıbâu’t-Tâmm) İle İlgili Bir Risalesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 13, S. 2, 251–265, 2003

· İslam Filozoflarının Rüyanın Mahiyeti Hakkındaki Görüşleri, İslami Araştırmalar, C.16, S.1. 63–71, 2003

· Platon’un İdeleri’ne Bazı İslam Düşünürlerince Yapılan Atıf Ve Değerlendirmeler, Bilimname, C.2, S. 4, 33–47, 2004

· Kethudâzâde Arif Efendi Ve Felsefî Görüşleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 15, S. 1. 171–188, Ocak,2005

· Kindi'ye Göre Varlığın Sebepliliği Meselesi, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 5, 633–638, 2000

· Armeios Oğlu Er Hikâyesi Bağlamında Platon’un Ölümden Sonraki Hayat İle İlgili Görüşlerinin Dinî Ve Felsefî Analizi, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, S. 9/1, s. 13–38

· Seyyid Seyfullah Kasım Efendi ve “Miftah-ı Vahdet-i Vücûd” Adlı Risalesi, Tasavvuf Dergisi, Ankara, 2002, S. 8.

· Aristoteles ve Farabî'nin Felsefesinde Rastlantının Yeri, Felsefe Dünyası, Ankara, 2005/2, S. 42, ss. 65–85.

· İslâm Düşüncesi’nde “ Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri

Kitap

· Hermetik İslam Düşüncesi’nde Türlerin Efendisi ve Kamil Tabiat Anlayışı, Ankara, Mayıs,2004

· Batalyevsî (Hayatı- Görüşleri- Etkileri)