Hit (1677) Y-1497

Selimi (Yavuz Sultan Selim)

Künyesi : Lakabı : Yavuz
Tabakası : 14.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Amasya D.Tarihi : 1467
Ö.Yeri : Sırt köyü / Çorlu Ö.Tarihi : 1520
Görevi : Padişah Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Selimi (Yavuz Sultan Selim)
Şiirlerinde Selimi mahlasını kullandı.
Saray eğitimini Amasya'da alarak Arapça ve Farsça öğrendi.
Cesurluğu ve sertliği sebebiyle kendisine "Yavuz" lakabı takıldı.
Babasının, ağabeyi Ahmed'i veliaht tayin etmesinden sonra padişahlık için büyük mücadelelere girişti.
Sonunda bu mücadeleyi kazanarak yeniçerilerin desteği ile hükümdarlığını ilan etti. II. Bayezıd'den devraldığı imparatorluğu isabetli kararları ile iki buçuk kat daha büyüttü. Kısa süren saltanatı (1512-1520) sırasında, her alanda büyük ilerlemeler sağladı.
1516'da çıktığı Mısır Seferi'nde Halifeliği Osmanlıya getirdi. Farsça Divan'ı en gözde eseridir.
Türkçe şiirleri bir divan oluşturacak sayıda olmasa da oldukça güçlüdür.
"Selim'in şiirlerinde bilgi, görgü, duygu ve düşünce önemli yer tutmaktadır. Şiirlerinde samimî bir üslûp kullanan Yavuz'un henüz bir araya getirilmeyen Türkçe şiirleri, sade ve konuşma diline yakın, Farsça şiirleri anlam ve içerik bakımından daha güçlüdür." (Bursalı Mehmet Tâhir)

SELİMİ (Yavuz Sultan Selim)
GAZEL
Benim şol dilber-i râ'nâ habib-i gül-izânmdır.
Enisim, mu'nisim, yârim, azizim gamgüsârımdır,
Edirne'm, hem Sitanbul'um, Kalata'm, Bursa'm,
Engürüm Sinob'um, Kayser-i Rûm'um, acaib şehriyârımdır.
Irak'ım, hem Sfehan'ım, Dımışk'ım, Bosna-bazârım Benim
Çin ile Maçin'im, Cezirem, sebz-vârımdır.
Şikeste beste derviş-i dilşikestm,
Selim Şahım Habibin vasfinı yazmak benim dünyada, karımdır.


SELİMİ (Yavuz Sultan Selim) KITA
Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsun etdi felek?
Giryemi kıldı fuzûn, eşkimi hûn etdi felek.
Şîrler pençe-i kahrımda, olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek.


KIT'A

Sanma şahım herkesi sen sadıkane yâr olur
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur
Sadıkane ol cihanda belki bir serdâr olur
Yâr olur ağyar olur serdâr olur didâr olur