Hit (1403) Y-147

Ahmet Maranki

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kastamonu D.Tarihi : 1956
Görevi : Uzm.Alanı : İktisat
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-01-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Maranki ;

İktisatçıdır.
Davutpaşa Lisesi (1974), Tütün Eksperleri Yüksek Okulu (1979)
ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (1983) mezunudur.
10 İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans (1987) ve doktora öğrenimini tamamladı.
1996 yılında profesör olarak Azerbaycan devlet ve özel üniversitelerinde (1996-99) ders verdi.
2000 yılında BM-UNESCO-AB nezdindeki International Personel Academi'de öğretim üyesi olarak görev aldı.
BM Kalkınma Programı Uzmanı olarak Azerbaycan'da devlet ve özel üniversitelerde ders verdi, Azerbaycan'ın ekonomik gelişmesi için proje çalışmaları yürüttü.
Asıl görev olarak 1979 yılından sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığındaki baş eksperlik ve baş uzmanlık yaptı.
1991 yılında ABD'de çeşitli kurslara katıldı, araştırmalar yaptı.

Eserleri ;

•Türkiye Tütün Sanayii Politikaları,
•İslâm Ekonomik İşbirliği,
•Doğu Bloku Çözülmeleri ve Göç,
•Balkan Mezâlimi,
•Sosyal Yönleri İtibarıyla Yurtdışından Göç,
•Türkiye Azerbaycan İktisadi ilişkileri,
•Kafkas Mezâlimi,
•Uluslararası Teşkilâtlar,
•ABD'de Müslüman Kızılderililer.

Ayrıca mesleki eserleri vardır.