Hit (933) Y-1439

Ahmet Vehbi Efendi (Gül)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Merzifon/Narince Köyü D.Tarihi : 1882 (1298)
Ö.Yeri : Merzifon Ö.Tarihi : 1936
Görevi : Müderris,Müftü Uzm.Alanı : İslami İlimler
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-11-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Vehbi Efendi (Gül)

1882'de Merzifon'da doğdu.

Karamahmutzâde Hüseyin Ağa'nın oğludur.

İlköğrenimini köyünde İlyas Ağa Mektebi'nde yaptı.
Eylül 1894'te Merzifon Rüştiyesi'ne girdi ve bu okuldan 1898'de mezun oldu.

Hemen mezuniyeti sonrası da, Merzifon'un Piri Yaya Şeyhi Mehmet Efendi'nin iki yıl süreyle derslerine devam etti.

Sonra Amasya'ya giderek Mehmet Paşa Medresesi'ne kaydoldu. Burada tanınmış bilginlerden Amasya Müftüsü Gürcü Hacı Osman Efendi'den ders aldı.

Onun 1902 senesinde vefatı üzerine, yine tanınmış bilginlerden Köprülü Hacı Hafız Mustafa Efendi'nin öğrencisi oldu.

1 Mart 1911'de yüksek öğrenimini tamamladı.
2 Temmuz 1912'de Merzifon Medresesi Müderrisliği'ne tayin edildi.

Bu görevde iken, 14 Ocak 1914'te Merzifon Müftülüğü'ne getirildi (1).
Milli Mücadele'nin ilk günlerinde milli harekat yanında yer aldı.

Bu arada Ankara Fetvası'nı Merzifon Müftüsü olarak tasdik etti (2).
Soyadı kanunuyla "GÜL" soyadını almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıydı (3).

(1) DİB Arş., D: 23-1165. (2) Ankara Fetvası'nı "Vehbi" ismiyle imzalamıştır. Bkz., EK: III. (3) Merzifon Nüfus İdaresi'nden elde edilen bilgilerden.