Hit (392) Y-1420

Şeyhoğlu

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 14.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi : 1340
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1409
Görevi : Defterdar Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Şeyhoğlu
Asıl adı Mustafa'dır. Sadreddin Mustafa olarak da bilinir. Germiyanlı olması ihtimali kuvvetlidir. Yetişme yıllarında Hoca Mesud'u okudu ve ondan etkilendi. Gençliğinde Hoca Paşa’nın himayesine girdi, onun ihsanlarına nail olarak yükseldi. Ardından Germiyan Beylerinden Mehmed Bey'in oğlu Süleyman Şah'ın (Ö.1387) beyliği yıllarında, edebiyata ve sanata çok değer veren Şah'ın sarayında nişancılık (fermanlara tuğra çeken görevli) ve defterdarlık gibi mevkilere yükseldi, şah musahibi oldu. Ölümüne kadar Süleyman Şah'ın maiyetinde kaldı. Hûrşîd ü Ferahşâd adlı mesnevisini Süleyman Şalı için yazdı. Ancak şah vefat ettiğinden eserini Yıldırım Bayezid'e takdim etti ve kitabını başlangıçta kim için yazıldığını belirtmekten çekinmedi. Yıldırım'ın musahipliğini yaptı.
"Padişahlar, beyler, vezirler ile bilgin ve kadıların hallerinden bahseden eser, aynı zamanda Dehhani, Hoca Mesûd, Gülşehri, Yûsuf-i Meddah ve Elvan Çelebi gibi Anadolu sahası Türk şiirinin ilk temsilcilerinin bir kısmı bugüne ulaşamayan şiirlerinden örnekler vermesi bakanından son derece önemlidir." (Mehekkûl-Ümera hakkında, Ahmet Atillâ Şentürk)

ESERLERİ:

  • Hûrşidname (mesnevi)
  • Kenzü'l-kübera
  • Hûrşîd ü Ferahşâd (mesnevi)
  • Mehekkü'l-Ümera (siyasetname)
  • Marzubânnâme
  • Kâbûsname
  • Taberi Târihi Tercümesi