Hit (674) Y-1351

Şanizade Mehmed Ataullah

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1826
Ö.Yeri : Tire / İzmir Ö.Tarihi :
Görevi : Vakanüvist Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-31 Güncelleyen : /0000-00-00

Şanizade Mehmed Ataullah
Çeşitli bilim adamlarından tıp tahsili gördü. Vakanüvis Ahmed Asım'ın ölümünden sonra vakanüvisliğe (3 Ekim 1819) atandı. Tarihi 1808-20 yıllarını kapsar. 29 Eylül 1825te vakanüvislikten azledildi ve Bektaşîlik suçlamasıyla Tire'ye sürgüne gönderildi. Hekim olarak da ünlüdür.

ESERLERİ:

 • Tarih (4 cilt)
 • Divân-ı Eş'ar
 • Hamse-i Şanîzâde
 • M'yârü'l-Etıbbâ
 • Kavanînü'1-Asâkiri'l-Cihâdiyye
 • Usül-i Sakk
 • Tehbihat-ı Hükümrân bâ-Serakserûn
 • Tanzîm-i Piyâdegân ve Süvariyân
 • Mir'âtü'l-Ebdân fi teşrihi A'zâi'l-İnsan
 • Kânunu'1-Cerrâhîn
 • Istılahât-ı Etıbbâ. Müfredat-ı Eczayı Tı biye
 • Tarifat-ı Sevâhil-i Derya.