Hit (714) Y-1269

Sadi (Hafız Ahmed)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Havran / Edremit / Balıkesir D.Tarihi : ?
Ö.Yeri : Havran / Edremit Ö.Tarihi : 1882
Görevi : Mutasavvıf,Müftü Uzm.Alanı : Divan şiiri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Sadi (Hafız Ahmed)
Emir Hafız ve Emir Hoca adlarıyla da tanındı.
Şiirlerinde Sadî mahlasını kullandı.
Balıkesir müftüsü Ali Şuurî'den medrese usûlü üzere öğrenim görerek icazet (yeterlilik, diploma) aldı.
Aynı usûl üzere dersler verdi ve uzun bir süre Edremit müftülüğü yaptı. Tasavvufta Nakşî-Hâlidî olduğu için şiirleri sufiyanedir.

ESERLERİ:

  • Divân-ı Gülzar-ı Hafız Sadî (1867),
  • Enamilü'r-Resâil (Akaid),
  • Delailü'l-Mesâil,
  • Hamâilü'l-Mesâil,
  • Mir'at Haşiyesi.

open