Hit (861) Y-1266

Sabri

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 16.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Edirne D.Tarihi : 1592
Ö.Yeri : ? Ö.Tarihi : 1645
Görevi : Kadı,Müderris Uzm.Alanı : Divan şiiri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Sabri
Asıl adı Mehmed Şeriftir.
Medrese öğrenimi gördü.
Kadılık ve müderrislik görevlerinde bulundu.
IV. Murad'ın nedimliğini (sohbet arkadaşlığı) yaptı.
Kasidelerinde Nef'i'nin etkisi görülmektedir.
Gazel türünde yazdığı şiirleriyle, başta çağdaşı Şeyhülislâm Yahya olmak üzere birçok Divân şairini etkiledi.
Divan'ı eski harflerle bastırıldı.

SABRİ
GAZEL

l
Berk-i emel sûz-i mey aşk-ı Hudâdır bana
'Aşk-ı Huda mâye-i sûr u safadır bana
Ceyb-i dü-çeşmim olur nakd-i nedametle pür Girye-i mestâne ki mâye-fezâdır bana
Şimdi reh-i aşkta şöyle zebûnum ki ben Pembe-i dâğ-ı heves bâr-ı belâdır bana
Şûre-zemîn-i riya kec-revişân semtidir Bâdiye-i arzu deşt-i nevadır bana
Çekmedim el Sabriyâ dâmen-i 'ardan Şâh-ı muhabbet 'itâb etse sezadır bana
2
Eşk ile eyledim vuzû erdi dem-i sabâh-ı aşk
Cân gözün açtı na'ra-i hayye 'alel-felah-ı aşk
Ah-ı demâ-dem edegör sâhil-i vasi ise murâd Menzil alır mı fülk-i dil esmeyicek riyâh-ı aşk
Hançeri çekse bir elif sineme yazılır gönül Olur o şerha 'âşıka mâye-i inşirâh-ı aşk
Meygede-i fenada yok kimsede neşve-i cünûn Kaysa sunuldu gibi hep şişesi ile râh-ı aşk
Lâzım olursa akla çok şu'le-i badeden kılıç Hâsılı bu ki Sabriyâ elde gerek silâh-ı aşk

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort