Hit (1678) Y-1250

Ahmet Ateş

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Ağaca köyü / Bilecik D.Tarihi : 1916
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1968
Görevi : Edebiyat Tarihçisi Uzm.Alanı : Edebiyat
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Ateş
İlköğrenimini Maraş'ta, ortaöğrenimini Konya'da tamamladıktan (1935) sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi.
1939'da Arap-Fars Filoloji Bölümüne Prof. Helmut Rittkerin asistanı olarak girdi.
1943'te doçentliğe, 1955'te profesörlüğe yükseldi.
Şarkiyat Enstitüsü müdürlüğü (1954–57) ve İslâm Ansiklopedisi yazı kurulu üyeliğinde bulundu.
İran hükümetince kendisine 1957'de Sipas liyakat madalyası verildi.
Uluslararası üne sahip bilim adamlarından biri olan Ateş, Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, Semerkandî'nin Sinbadname'si gibi bazı önemli eserlerin eleştirili metinlerini ve çevirilerini yayımladı, ayrıca Türkoloji alanında eserler verdi.
Makaleleri Türkiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Şarkiyat Mecmuası, Türk Dili, Belleten, Türk Dili Araştırmaları dergileri ile yabancı dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ:

  • Sinbadname (Muhammed b. Ali el-Semerkandi'den, 1948),
  • Kitab-u Tercûmanü 1-Belâğâ (Muhammed b. Ömer el -Raduyani'den, 1949),
  • Vesilet'ün-Necat / Mevlid (Süleyman Çeiebi'den, 1954),
  • İhsau'l Ulûm / İlimlerin Sayımı (Farabi'den, 1955),
  • Rahatû s-Südâr ve Ayetü 's-Sûrûr (Ravendî'den, 1957, 2 cilt),
  • Camiü't-Tevârih (Reşidüddin'den, 1957, 1960, 2 cilt),
  • Şehriyar ve Haydar Baha'ya Selam (1964),
  • İstanbul Kütüphanelerinde Manzum Eserler (1968),
  • Farsça Grameri, Arapça Dilbilgisi