Hit (442) Y-124

Hasibi Üsküdari

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1200(1786)
Görevi : Hoca,Tarihçi,Tasavvuf Şeyhi Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Hasîb-i Üsküdarî

Nakşî şeyhlerinden,fazilet sahibi ve tarih bilen bir zattır.
Üsküdar`da Toptaşı civarındaki dergâhında medfundur.
1200(1786) tarihlerinde vefat etmiştir.

Eserleri:

  • Vefeyât-ı Ekâbir-i İslâmiye ( Şem`î Molla`nın Esmârü`t-Tevârih`ine başlıca kaynak olmuştur.)
  • Na`t-ı şerifler mecmuası
  • Menakıb-ı Ahmed Yekdest
  • Menakıb-ı Mehmed Emin Tokadi