Hit (390) Y-1211

Tayyarzade Ataullah Ahmed Bey

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1810
Ö.Yeri : Medine Ö.Tarihi : 1297 (1880)
Görevi : Mutasavvıf,Şair Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-19 Güncelleyen : /0000-00-00

Tayyar-zade Ataullah Ahmed Bey

Enderun-i Hümayun emeklilerinden Tayyar Efendi’nin oğludur.

1825'ten itibaren Enderun'da öğrenim gördü. 1834'te buradan ayrıldı.

Dar-ı Şûrayı Askerî mukayyitliği, Adana ve Halep mal memurluğu vb. resmî görevler yaptı.

1293 (1876) da Harem-i Nebevi Müdürlüğü hizmetinde bulunmuştur.

1297 (1880) de Medine’de vefat etmiştir.

Basılmış eserleri beş cild üzerine tertib edilmiş, adına nisbet kılınarak Atâ Tarihi ünvanı ile adlandırılan Osmanlı tarihidir.

Kendi el yazısı ile yazılı divanı da Millet Kütüphanesinde mevcuttur.

Bir de Arapça’dan terceme ettiği Tuhfetü’l-Farisin fi Ahval-i Huyuli’l-Mücahidin isminde bir eseri vardır ki nüshası Millet Kütüphanesindedir.

Tasavvufta Mevlevi Şeyh Nazif Efendi'den feyiz almıştır.

Eserleri:

Dîvân-ı Eş'âr

Enderun Tarihi (5 cilt)

Felekü'l-MaânîfiMedthi's-Sultâni (1862)

Tuhfetü’l-Farisin fi Ahval-i Huyuli’l-Mücahidin