Hit (2094) Y-121

Mustafa Necatüddin el Erzurumi Hattat Hoca

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Erzurum /merkez / serçeşme köyü D.Tarihi : 1912-13
Ö.Yeri : Medine Ö.Tarihi : 1991
Görevi : Hattat,Hoca Uzm.Alanı : Akaid,Arap Dili ve Belağatı,Fıkıh,Hadis,Hat Sanatı,Kelam,Mantık,Tarih,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-11-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Mustafa Necatüddin el Erzurumi ( Hattat Hoca )

1912-13 yıllarında Erzurum Merkez Serçeşme köyünde doğmuştur.Üç kardeştirler (1) İlk eğitimini dedesinden almıştır. (2)
Sonra Erzurum ilim muhitinde İslami ilimler eğitimini tamamlamıştır.
Hocaları arasında Erzurum müftüsü Muhammed Sadık Solakbay , Alvarlı Muhammed Lütfi Efe hoca ve Maksut Hoca vardır.
Yeteneğini fark eden bir hattatın teşvikiyle Hat dersleri de almış , hattatlar ve teracimleri konusunda bir hayli birikim sahibi olmuştur. (3)
Erzurumdaki eğitimini tamamlayıp akranlarının arasında ön plana çıktıktan sonra önce istanbula gidip tefsir okumak istemiş ama ailevi sebeplerle bu isteğini yerine getirmeye muvaffak olamamıştır.

İlim tahsilinden sonra bir müddet Erzurum noterliğinde ve Erzurum müftülüğünde çalışmıştır.
1947 de Oltulu Hacı Süleymanla birlikte ilk hicaz yolculuğunu gerçekleştirmiştir.
Aynı yıl bir ara Gaziantep/merkez Devehöyük köyünde bir müddet imam hatiplik yapmıştır.

1948 yılında suriyenin Kamışlı vilayetine intikal etmiş ilin önde gelen ulemasınca kendisine pasaport temin edilip Lazkiye limanı üzerinden hicaza yolcu edilmiştir.
Önce Mekke'ye yerleşmiştir.1948 yılında haccını yaptıktan sonra annesi ve kardeşini yanına almaya karar vermiş, 1950 yılında onları da Mekke'ye getirtmiştir.

Hanefi fıkhındaki liyakati anlaşılınca kendisine Felah Medresesinde hocalık teklif edildi.
1951 yılından Medine'ye intikaline kadar bu medresede Hanefi fıkhı Arapça ve Hat dersleri verdi.
Sonrasında Medine'ye intikal etti. Ve hayatının sonuna kadar burada ikamet etti .
Babu'l-Mecidi’deki kitap kırtasiye tarzındaki dükkanının arkasındaki yaklaşık 70 mektekarelik özel kütüphanesinde akşam yatsı namazları arası dersler verdi.
Medine de vefat etme şerefini kaybetmemek için son yıllarında Medine’den hiç ayrılmadı.
Erzurumlular adına Medine’de Erzurumlular Ribatı diye anılan bir misafirhane yaptırmıştır. (4)

İlmi yöneliş itibarıyla Aliyyu'l Kari çizgisine yakın bir itikadi anlayışa sahiptir.
İbn Teymiyye ve aşırılıklarına Zahid el Kevseri gibi baktığından zaman zaman ağır baskılara maruz kaldı. (5) İyi bir Hanefi fakihi olması sebebiyle de zaman zaman fetvalarıyla da dikkat çekti.
Medine gibi bütün İslam aleminin önde gelenlerinin buluştuğu bir yerde bulunması sebebiyle gerek Türkiye’den gerekse diğer İslam ülkelerinden gelen ilim adamlarıyla sık sık fikir teatisinde bulunma imkanına sahipti.
Türkiyenin önde gelen dini cemaat liderlerinin telefonla ya da bizzat gelerek onunla önemli meselelerde istişare ettikleri sık rastlanılan bir durumdu.
Hocaefendinin Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendinin öğrencilerini kendisine emanet etme teklifini takat getiremem diye mazeret beyan edip kabul etmemesi tasavvufla ilişkisinin ne düzeyde olduğunu gösterse gerektir.

Vefatı
1991 h.1412 de Medine de vefat etti. Cennetü'l-Bakiy kabristanına defnedildi.

İrtibat İçinde Olduğu Çok Sayıda İlim Adamı Vardır .
İmam Zahid el Kevseri , Şeyh Muhammed Arabi , Muhammed Sadık Solakzade (Solakbay; Erzurum Müftüsü Ve Hocası) , Muhammed Nur Seyf b. Halil ; Şeyh Abdulaziz Uyunu's-su’d (Humus Ulemasından) ; Şeyh İbrahim Hotani (Türkistan Ulemasından Medine'de Mücavirdi) ; Şeyh İnayetullah el Medeni ; Eğinli Hafız Efendi, Şeyh Allame Bedru'l-Alem el Hindi ( Arif Hikmet Kütüphanesi Müdürü ); Hacı Beşir Hoca (Diyarbakırlı), Ali Ulvi Kurucu ,Seyyid Hasan Arvasi (Van Müftüsü), Ali Rıza Kaşıkçı Hoca, Şeyh Mahmud Terazi (Buhara Ulemasından) , Şehy Ömer Berri , Şeyh Mahmud es Seyyid, Amasyalı Mustafa Hoca, Şeyh Muhammed Sami Ramazanoğlu , Abdullah Tuzcu (Beşir Ağa Kütüphanesi Müdür Vekili) ; Şanlıurfalı Hafız Abdullah Efendi , Hafız Mustafa Albayraklı , Şeyh Muhammed Zekeriya Efendi , Kurra MuhammedSıddık Hüseyin el Meymeni , Şeyh Ubeydullah Muhammed Emin Kürdi, Şeyh Abdurrahim el Ensari , Hattat Abdullah Rıza Kaşıkçı, Şeyh Bedrettin (Siiirt Tillo Ulemasından), Allame Burhan Mücahidi (Tillo Ulemasndan) , Şeyh Muzaffer Aydın (Tillo Ulemasından) ; Şeyh Abbas el Kari (Buhara ulemasından); M. Fethullah Gülen Hoca
bunlardan bazılarıdır.

Çocukları :
İbrahim Zahid, Zübeyde , Muhammed , Zeynep , Yusuf , İsmail , Abdurrahim , Abdulkerim , Abdulaziz , Zehra , Abdullah.

Hocaları :
Erzurum Müftüsü Muhammed Sadık Solakbay , Alvarlı Muhammed Lütfi Efe, Maksut Hoca.

Öğrencileri :
Muhammed Celal Kırkıncı,Resul Tosun,Galip Yavuz ,Ömer Faruk Yavuz,Muhittin Hamdi Yıldırım, Abdullah Öztürk,Abdulkadir Postallı,Süleyman Koçak,Önder Nar,
Sami Şahin.

Eserleri ;
Şerhu Maani'l-Asar (Şerh )333 Bant ;
el Lübab fi Şerhi'l-Kitab (Şerhi ) 100 bant ;
Tahaviye Akaidi Şerhi 10 bant ; (Önder NarNeşri
) ;
Menasiku'l-Hac (Türkçe Hac Rehberi );
Küçük Rsaleler ve Cep İlmihalleri ;
Hattatlar Bahçesi ;
Hattatlar Fihristi ;
Sülüs Yazı Rehberi;
Nesih Yazısı Rehberi.

Dipnotlar ;
1-En büyükleri ablasıdır , Küçük kardeşinin ismi Hüsnü Efendidir ve Medine'de mücavirdir. Salih bir insandır. Dedeleriyle ilgili bilgiler şöyledir. Serçe Dede , Dağ Muhammed, İbrahim Paşa , Mustafa Paşa , Ahmet Dumlu(dedesi ), Abdullah(babası).
2- Dedesi Ahmet Dumlu Serçeşme köyünün imamlığı yapmıştır.
3- Bu çerçevede Hattatlar Fihristi isimli bir eser oluşturmuştu. Reisu'l-hattatin Erzurumlu Hasan Çelebi ve Ahmet Ziya Kurucu'nun eserlerinin yanı sıra Hattat Ahmed Tevfik , Hattat Hamid el Amidi,, Hattat Mustafa Halim gibi hattatların da eserlerinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahipti.
4- 200 kişiyi misafir edebilecek kapasitedeki bu misafirhane çocukları tarafından modernize edilmiştir.
5- Aşırı selefilerin arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı görüşündeydi.Ve kılınan namazın da iade edilmesi gerektiğini düşünüyordu . Kraliyet ailesine yakınlığı olan bazı hatırlı kişilerin araya girmesi sayesinde muhalifleri onun hicazdan sürülmesi konusunda başarısız oldular.

Dipnotlar ; 1- En büyükleri ablasıdır , Küçük kardeşinin ismi Hüsnü Efendidir ve Medine'de mücavirdir. Salih bir insandır. Dedeleriyle ilgili bilgiler şöyledir. Serçe dede , Dağ Muhammed, İbrahim Paşa , Mustafa Paşa , Ahmet Dumlu(dedesi ), Abdullah(babası). 2- Dedesi Ahmet Dumlu Serçeşme köyünün imamlığı yapmıştır. 3- Bu çerçevede Hattatlar Fihristi isimli bir eser oluşturmuştu. Reisu'l- hattatin Erzurumlu Hasan Çelebi ve Ahmet Ziya Kurucu'nun eserlerinin yanı sıra Hattat Ahmed Tevfik , Hattat Hamid el Amidi,, Hattat Mustafa Halim gibi hattatların da eserlerinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahipti. 4- 200 kişiyi misafir edebilecek kapasitedeki bu misafirhane çocukları tarafından modernize edilmiştir. 5- Aşırı selefilerin arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı görüşündeydi.Ve kılınan namazın da iade edilmesi gerektiğini düşünüyordu . Kraliyet ailesine yakınlığı olan bazı hatırlı kişilerin araya girmesi sayesinde muhalifleri onun hicazdan sürülmesi konusunda başarısız oldular.