Hit (693) Y-1178

Nevzat Özkan

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Büyükkışla kasabası / Yozgat D.Tarihi : 1961
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Nevzat Özkan
İlk ve ortaokulu doğduğu yerde, liseyi Kayseri'de, yükseköğrenimini ise Kâzım Karabekir Yüksek öğretmen Okulunda yaptı.
1982-92 yılları arasında edebiyat öğretmeni olarak çalıştı.
1992'den itibaren Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yaptı.
1988 yılında EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı yüksek lisans eğitimini "Yerkend Ağzı" adlı teziyle, doktorasını ise 1990 yılında aynı enstitüde "Gagavuz Türkçesi Grameri" adlı teziyle tamamladı.
1994 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 2003'te de profesör oldu.
İlk yazıları, Erciyes dergisinde çıktı. Daha sonra yazılan; Türk Dili, Türk Edebiyatı, EÛ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi başta olmak üzere değişik dergilerde yayımlandı.
Ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sundu. 2000-01 öğretim yılının bahar döneminde TlKA'nın desteğiyle Moldova'ya bağlı Gagavuz özerk Bölgesinde bulunan Komrat Devlet Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı.
"Uzun boylu, siyah saçlı, temiz yüzlü, gözlüğünün arkasında yüce duyguların dolaştığı berrak bakışlı; sakin, mütevazi ve çalışkan bir bilim adamı.
"Aşılmaz duvarların yükseldiği durumlarda, bilginin ve sevginin kıvılcımıyla huzur veren bir dünyanın kapısını açma gücüne sahip.
Türk dünyasının her meselesine duyarlı. Boş sözlerin çarpıştığı konulara asla girmez. Kayserideki sosyal faaliyetlerin gözde katılımcılarından.
Yaptığı işin şuurunda hareket eder. Yaptıklarının veya söylediklerinin yerini bulmasında sayıların çokluğuna değil, muhatabın gönül gözü ile can kulağının olmasına önem verir." (Nurkal Kumsuz)

ESERLERİ:

  • Gagavuz Türkçesi Grameri (1996),
  • Türk Dünyası Nüfus Sosyal Yapı Dil Edebiyat (1997),
  • Aziz Mahmut Hüdayi Arapça ve Türkçe Tarîkatnâme (1998),
  • Gagavuz Türk Edebiyatı, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Romanya ve Gagavuz Edebiyatları (1999),
  • Ahmet Cevdet Paşa-Fuat Paşa, Kavâ'id-i Osmâniyye (2000),
  • Ahmet Cevdet Paşa, Medhal-i Kavâ'id (2000),
  • Türk Dilinin Yurtları (2002).