Hit (944) Y-1157

Ahmet Arslan

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Şanlıurfa D.Tarihi : 1944
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Felsefe
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Arslan
Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü (1966) mezunu.
Aynı bölümde doktora (1973) ve doçentlik (1978) çalışmalarım tamamladı.
1978'de Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde doçent, 1987'de profesör oldu.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kurarak 1998 yılma kadar bu bölümün başkanlığım üstlendi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak görev yaptı.
İslâm felsefesi, siyaset felsefesi konularında çok sayıda makalesi Cogito, Toplumsal Tarih, Görüş, Liberal Düşünce, Akademik Açı, Felsefe Tartışmaları, Seminer Felsefe, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, EÜ Sosyal Bilimler Fakültesi dergilerinde yayımlandı.
Çok sayıda seminer ve sempozyumda konuşmacı olarak bulundu.

ESERLERİ:
ARAŞTIRMA-DÜŞÜNCE:

 • Kemalpaşazade'nîn Tehâfut Haşiyesi (1987),
 • Haşiye Ala't Tehâfut Tahlili (1987),
 • Ibn Haldun'un İlim ve Fikir Dünyası (1987),
 • Felsefeye Giriş (1994),
 • Felsefe Tarihi I -Başlangıçlarından Atomculara Kadar (1995),
 • Laiklik Demokrasi ve Türkiye (1995),
 • İlkçağ Felsefe Tarihi (Başlangıçlarından Atomculara Kadar, 1995; Sofistlerden
  Platon'a; Aristoteles
 • İslâm Felsefesi Üzerine (1996).

ÇEVİRİ:

 • Felsefeye Giriş (J. Her-man Randall ve Justus Buchler'den, 1989),
 • İmam Gazali ve İmam-Küfür Sınırı (Süleyman Dünya'dan, 1992),
 • Metafizik (Aristoteles'ten, 1996, 2. bas.),
 • Erken İslam'da Mizah (F. RosenthaTden, 1997),
 • Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi (F. A. Lange'dan, 2. bas. 1998),
 • İdeal Devlet (1997)
 • Mutluluğun Kazanılması (1999)
 • İlimlerin Sayımı (Farabiden, 1999)
 • Aristotales (W. D. Ross'tan, 1999),
 • İslam Felsefesi Tarihi İbni Rüşt'ün ölümünden Günümüze (Henry Corbin'den, 2000),
 • Felsefe Aracılığıyla Düşünme (Chris Horner ve Emrys Westacott'tan, 2001),
 • Kutsal Şehir: Urfa (J. B. Segal'den, 2002).

DERLEME:

 • Felsefe 2002 (Tülin Bumin ile, 2002).