Hit (1379) Y-114

Abdizade Hüseyin Hüsamettin (Yaşar)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Amasya D.Tarihi : 1869
Ö.Yeri : istanbul Ö.Tarihi : 10 Şubat 193
Görevi : Tarihçi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdizade Hüsein Hüsameddin ;

Tarihçidir.
Cumhuriyet döneminde Yaşar soyadmı aldı.
Amasya Tarihi adlı eserin yazarı olarak tanınmıştır.
İlk tahsilini Amasya'da yaptı.
1879 yılında Balcı Mektebine başladı ve hafızlığını tamamladı. 1883'te Rüştiyeye girdi ve 1887'de buradan birincilikle mezun oldu.
Rüştiye tahsili sırasında özel hocalardan da ders aldı, Farsça öğrendi.
1890'da İstanbul'a giderek Kalenderhâne Medresesinde tahsilini ilerletti.
Ayrıca Nakşibendî-Halidî şeyhlerinden Ömer Ziyaeddin-i Dağıstanî'den Zübdetül-Buhârî okudu.
Mevlevi Ahmed Remzi Efendi 'den feraiz dersleri, değişik beldelerde birçok hocadan ders okudu.
Bir ara Şam'da bulundu.
1899'da tekrar İstanbul'a döndü.
Medrese icazetini Tokadîzâde Ahmed Nureddin Efendi'den aldı.
Vakıflar nezaretinde Arapça mütercimliği yaptı.
Köprü, Osmancık, Refahiye gibi beldelerde resmî görevlerle bulundu.
1909'da kurulan Tarîh-i Osmânî Encümeni üyeliği yaptı.
Kabri Feriköy mezarlığındadır.

Eserleri:

•Amasya Tarihi (4 cilt, Mukaddime cildini haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, 1986),
•Temel Vakıf Nezaretinin Tarihçesi ve Nazırların Terâcim-i Ahvâli,
•Dîvân-ı Vezâret.