Hit (1421) Y-1138

Ahmet Özel

Künyesi : Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Taşlıçay / Ağrı D.Tarihi : 1953
Görevi : Araştırmacı,Müdür,Öğretmen Uzm.Alanı : İslâm Hukuku
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Özel
İktisatçı Mustafa özel ile kardeştir.
Ağrı Cumhuriyet İlkokulu (1963), Erzurum İmam Hatip Okulu (1972) ve Atatürk Üniversitesi islâmi İlimler Fakültesini (1977) bitirdi.
Bitirdiği fakültede "İslâm Hukukunda Ülke Mefhumu ve Hukukî Neticeleri" konulu doktora tezini (1982) tamamladı.
Çalışmalarını Antalya Müftü Yardımcılığı (1978-83), DİB Antalya Eğitim Merkezi fıkıh öğretmenliği (1983-85), TDV İslâm Ansiklopedisi (İslâm Araştırmaları Merkezi) İslâm Hukuku İlim Heyeti başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, Danışma Kurulu başkan yardımcılığı görevleriyle sürdürdü.
1995te doçent oldu. 2003 yılında emekli olmakla birlikte, merkeze bağlı olarak müellif-redaktör statüsünde çalışmaya devam etti.
2004 Eylül'ünden itibaren İnceleme Heyeti başkan yardımcılığının yanında ansiklopedi çalışmalarından sorumlu İSAM başkan yardımcısı olarak görev yaptı.
Makaleleri; Atatürk Üniversitesi îslâmî ilimler Fakültesi Dergisi, Diyanet Dergisi, Dîvân: İlmî Araştırmalar, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, İnsan Haklan Araştırmaları: Human Rights Review'da yayımlandı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nde yüz otuzdan fazla, ALECSO'nun Tunus'ta çıkardığı Mevsûatu A'lâmi'l-Ulemâ ve'l-Üdebâi'l Arab ve'l-Müslimîn adlı ansiklopediye yüz on beş madde, Kuveyt'te yayımlanan Mu'cemü'l-Bâbitin li'ş-Şuarâi'l-Arab el-Muâsirîn adlı antolojiye de Arapça şiirleri olan on bir Türk şairiininin biyografilerini yazdı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

  • İslâm Hukukunda Milletlerarası Münasebetler ve Ülke Kavramı (doktora tezi, 1982, daha sonra İslâm Hukukunda Ülke Kavramı: Darül-İslâm-Darül-Harb adıyla yayımlandı, 1984),
  • Hanefî Fıkıh Alimleri (1990),
  • İslâm Devletler Hukukunda Savaş Esirleri (1996).

ÇEVİRİ:

  • İslâm: İdealler ve Gerçekler (S. Hüseyin Nasr'dan, 1985),
  • Et-Terâtibü'l İdariyye: Hz. Peygamberin Yönetiminde Sosyal Hayat ve Kurumlar (Kettanî'den, 3 cilt, 1990-93).