Hit (1000) Y-1132

Mehmet Salih Arı

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mehmetsalihari@yyu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi,Tarihçi Uzm.Alanı : İslam Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Salih Arı

Eğitim

Lisans Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1987

Yüksek Lisans Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

Doktora Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002

Yabancı Diller İngilizce, Arapça

ESERLERİ

Tez

· Y.Lisans Tezi: Hz. Ebu Bekir ve Ridde Savaşları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 1995.

· Doktora Tezi: İmâmiyye Şiası Kaynaklarına Göre İlk Üç Halife, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002.

Makaleler

· Arı, Mehmet Salih, "Ortaçağ İslâm Dünyasında Matematik Biliminin Gelişimi" İslamiyat 7 (2004) sayı 2, ISSN 1301-840X.

· Arı, Mehmet Salih, "İslâm Siyaset Geleneğinde Tolerans", Bilge Adam Üç Aylık Düşünce Kültür ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 8 (yaz) 2004.ISSN 1303–6718.

· Arı, Mehmet Salih, "Hılfu'l-fudûl Cemiyetinin Sosyal Dayanışmadaki Rolü", Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II, 374–384, Van 1998, ISSN: 1300–4530.

· Arı, Mehmet Salih, "Osmanlılarda Şeyhülislamlık Müessesesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I, 170–179, Van 1994.

· Arı, Mehmet Salih, "Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında II. Abdülhamid Döneminde Yahudilerin Filistin'de Koloniler Kurmak İçin Verdikleri Mücadele" Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 24, İstanbul, Şubat - Nisan 2005, s. 109–126.

· Arı, Mehmet Salih, "Cahiliye Toplumundan Medeni Topluma Geçiş Süreci: Yeni Bir Sosyal Düzenin Doğuşu" İSTEM, sy. 4, Konya 2004, s. 173–188.

· "Arı, Mehmet Salih(2006), Hicretin İslâm Tarihindeki Yeri ve Önemi, Örnek İnsan Hz. Muhammed, (Ortak kitap çalışması içerisinde) s. 21–29 Çorum.

· Arı, M. S., "Abdullah b. Revâha: Bir Peygamber Şairi ve Bir Komutan", İslâmî Araştırmalar Dergisi, cilt: XIX, sayı: 2 s. 377-389, (2006).

Kitap

· Arı, Mehmet Salih, Haricîlerin Kurduğu Devlet Rüstemiler, Ahenk Yayınları, Van 2007.

· İbn Hazm, Cevâmiu's-Sîre (Siyerin Özü), (trc. M. Salih Arı), Çıra Yayınevi, İstanbul 2004.

· H. Edhem Cerrar, İslam'da Sevgi ve Kardeşlik, (trc. M. Salih Arı), Dünya Yayınları, İstanbul 1993

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort