Hit (1021) Y-1093

Allamek Muhammed b. Musa

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 16.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bosna D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1601
Görevi : Kadı Uzm.Alanı : Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Allamek Muhammed b. Musa
Çeşitli şehirlerde kadılık görevinde bulundu.
Halep Mollalığından ayrılışının ardından döndüğü İstanbul'da öldü.
Kabri Rumelihisarı Vidadır.

ESERLERİ:

  • Haşiye ala Tefsiri Beyzauî,
  • Haşiye ale'l-Câmi,
  • İ'tirâzât ale'l-İsam,
  • Şerh-i Şemsiye,
  • Haşiye alâ Şemsi'l-Mİflâh
  • el-Ceuâhirü'l-Mudîe fi Ahkâmi's-Sultö-niyye Tercümesi (Münâvî'den).