Hit (880) Y-1051

Akkirmani (Muhammed b./ Mustafa)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1760
Görevi : Kadı Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Akkirmani (Muhammed b./ Mustafa)
Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.
İzmit'te kadı vekilliği,
Mekke kadılığı görevlerinde bulunduğu bilinmektedir.
ESERLERİ:

 • îklîlü't-Terâcim,
 • Hidâye Tercü¬mesi,
 • Hüseyniye Şerhi,
 • Kırk Hadis Şerhi,
 • İrâde-i Cüz'iye Risalesi,
 • Şer¬hti Hilyeti'Nebî,
 • Besmele Şerhi,
 • Mev-züât-ı Ulûm Risalesi,
 • Tefsîr-i Beyzaui,
 • Buhâri-i Şerif Haşiyesi,
 • Şerhu 'Hamd,
 • Fevâidü 'l-Misvâk,
 • Zübdetü 'Müntehâb,
 • Jkdü'l-Leâlt,
 • Ed'iye-i Me'sûre,
 • Etrak-ı Dâlle,
 • Etuaku 'z-Zeheb Şerhi.