Hit (625) Y-1034

Talat Sakallı

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : talatbes@sdu.edu.tr
D.Yeri : Yalvaç / Isparta D.Tarihi : 05.Oca.59
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dekan Yrd.,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi,Yazar Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdulkerim Aydın/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Talat Sakallı

Süleyman Demirel Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi dekan yardımcılığı (1993–96), İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü başkanlığı (1994–97, 2001-), İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı başkanlığı; Erciyes Üniversitesinde İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, SDÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği (4 Dönem), SDÜ İlahiyat Fakültesi senatörlüğü (1993–96). SDÜ İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde kurul üyeliği. SDÜ İlahiyat Fakültesi senatörlüğü, Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Jüri üyeliğinde bulundu.
Çalışmalarım SDÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Hadis Bölümünde profesör öğretim üyesi olarak sürdürdü.
Yazıları Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet, Türk Dünyası, Hakses, Diyanet Avrupa, Genç Ufuklar (Mevlana özel Sayısı) dergilerinde yayımlandı.
TDV İslâm Ansiklopedisi ve Şamil İslâm Ansiklopedisi'nde bölüm ve ünite yazarlığı yaptı. Güncel dini meseleler ve din eğitimi üzerine sempozyum ve toplantılarda görüşlerini açıkladı. Çok sayıda ulusal toplantıda sunulmuş ve tam metin olarak yayımlanan bildirileri vardır. Uluslararası toplantılarda da sunularak tam metin olarak yayımlanmış bildirileri vardır.

Eğitim

Lisans: Ankara Ünv. İlahiyat Fak. Tefsir ve Hadis Böl. 26.07.1983

Doktora: Ankara Ünv. Sosyal Bil. Ens. Tefsir ve Hadis 16.06.1987

ESERLERİ

Kitaplar

· Sakallı, T. 1994. Rüya ve Hadis Rivayeti. 108s. Isparta.

· Sakallı, T. 1994. Aynî, Hayatı, Eserleri ve ilmi Şahsiyeti. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları No: , 207s. Ankara.

· Sakallı, T. 1996. Hadis Tartışmaları. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları No:187, 146s. Ankara.

· Sakallı, T. 1996. Hadislerle İslam'da Hoşgörü ve Kolaylık. Çağlayan Yayınları No:4, 210s. İzmir.

Makaleler

· Sakallı, T. 1987. Kitap Tanıtma, et-Taberï, Tehzïbü'l-Asar, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 357–363, Kayseri.

· Sakallı, T.1989. Kitap Tanıtma, Salih Yusuf Ma'tûk, Bedrü'd-Din el-Aynî ve Eseruhu fi'l-Hadis. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6, 335–341, Kayseri.

· Sakallı, T. 1989. Halife Memun ve Hadisçilerle Olan Münasebetleri, I. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 6, 245–270, Kayseri; 1990. Halife Memun ve Hadisçilerle Olan Münasebetleri II. 7, 113–131, Kayseri.

· Sakallı, T. 1989. İbn Hacer-Aynî Çatışmasının Buharï Şerhlerindeki Tezahürü I. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3, 347–361, Kayseri; 1990. İbn Hacer-Aynî Çatışmasının Buharï Şerhlerindeki Tezahürü II. 4, 285–305, Kayseri.

· Sakallı, T. 1993. Bir Hadis Tenkid Örneği: Uc (A'vec) Efsanesi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9.

· Sakallı, T. 1994. Hadislerde İsraf ve Tasarruf. S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 69–85, Isparta. 1994, Yeni Dünya, 64–65, (Özet yayın.) İstanbul.

· Sakallı, T. 1995. İmam Zehebï'nin Tenkid Anlayışı. E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 19–31, Kayseri.

· Sakallı, T. 1995. Sünnet'in Bağlayıcı1ık Açısından Taksimi. S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 39–103, Isparta.

· Sakallı, T. 2000. Hz. Peygamber ve Dinî Hoşgörü. Diyanet İlmî Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), Özel Sayı, 395–414, Ankara.

· Sakallı, T. 1991. Hadisler Açısından Çevre İsrafı. Diyanet Dergisi, 27(3), 59–65, Ankara

· Sakallı, T. 1992. Tarihi Kültür Hazinelerimiz ve Memluklu Sarayında Türkçe Hayranı Bir Sultan: Melik Zahir Tatar. Türk Dünyası Dergisi, 14–16, İstanbul.

· Sakallı, T. 1994. Zulüm ve Gasb. Hakses, 3–5.

· Sakallı, T. 1994. Hz. Peygamber’in Hedeflediği Toplum Modeli. Hakses Mecmuası, Eylül 12–15, Ekim 12–16, Kasım 5–7, Ankara.

· Sakallı, T. 1999. İslam'da Ruhsat Prensibi. Diyanet Avrupa Aylık Dergi, 8, 24–25.

· Sakallı, T. 2000. Şeytanın Yeniden Dönüşü. Genç Ufuklar, (Mevlana Özel Sayısı), 8, 8–12, Isparta.

· Sakallı, T. 2000. İslam'da Evlenmenin Önemi. Diyanet Aylık Dergi, 66–67.

· SAKALLI, T. Prof. Dr. "Kuran-ı Kerim Açısından Peygamberlere Saygı ve Türk Halkı Arasında Hz. Muhammed'e(S.A.V.) Gösterilen Bazı Saygı Örnekleri", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17. sayı, s. 167–174, 2006/2, Isparta.

Bildiriler

· Sakallı, T. Memluk Sultanı Baybars'ın Üç Günlük Kayseri Hâkimiyeti. XIII. Ve XIV. Yy.da Kayseri'de İlim Kültür ve Din Sempozyumu, 1986, Kayseri.

· Sakallı, T. Muhammed b. Zekeriyya er-Râzî'nin, Besinler Kitabı. (Komisyon), Erciyes Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Ebu Bekir Râzî Sempozyumu, 14 Mart 1988, Kayseri, 32–68.

· Sakallı, T. Miftahu's-Saâde-İhyãu Ulumi'd-Din Münasebeti. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Taşköprülüzâde Sempozyumu, 14 Mart 1989, 65–80.

· Sakallı, T. İslâmî Araştırmalarda Bilgi İletişimi. Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, 27–30 Haziran 1989, Samsun, 417–421.

· Sakallı, T. Vakfın İslamî Kaynakları. Kayseri, 1992, Vakıf Haftası.

· Sakallı, T. 1993. Hüdaï Sünnet-Zevâid Sünnet Ayrımı. Hadisin Dünü-Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Bildirileri,14–15 Ekim 1993, Samsun, 39–57.

· Sakallı, T. Isparta'da Tabaklık Zenaati. Isparta'nın Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumu, 1998, Isparta.

· Sakallı, T. Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajının Aktüel Değeri ve Problemleri. III. Kutlu Doğum Sempozyumu, 20 Nisan 2000, Isparta, 35–47.

· Sakallı, T. Cari Kültürün Hadis Rivayetine Tesiri. IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19–20 Nisan 2001, Isparta, 285–297.

· Sakallı, T. Naklin Aklîliği ve Bilgi Kaynağı Olarak Sünnet. V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 18–19 Nisan 2002, 67–76.

· Sakallı, T. Kuran'ı Kerim Mealleri Üzerine Bazı Mülahazalar (Maruf Kavramı Örneği). Kur'an Mealleri Sempozyumu, 24–26- Nisan 2003, İzmir.

· Sakallı, T.Prof. Dr. Güncel Din Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, 2–6 Ekim 2002, Ankara, Üçüncü Oturum, Hadislerin Sübutu Meselesi" Tebliğinin Müzakeresi, Ankara, 2004, s.186–189.

· Sakallı, T. Prof. Dr. Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, 29–30 Mayıs 2004 Değerlendirme Oturumu, Tebliğler Müzakereler, Kurav Yayınları, Bursa, 2005, s. 289–294

· SAKALLI, T. Prof. Dr. Sünnet Kavramı adlı Tebliğin Müzakeresi, (Istılah Usulü), Birinci İslama İlimlerde Terminoloji Sempozyumu, TÜBİTAK'ın Katkılarıyla İslama İlimler Dergisi, 15–16 Haziran 2006, Ankara, Aski Salonu, s. 167–187.

· Sakallı, T. 2007. Kıyamet Alametleri, Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolu, 11–12-Mayıs 2007, Cilt I, s. 162–179, Konya. 2007 10 Düzenle Sil Atıflar

· Sakallı, T. Yalvaç Tarihinden Kesitler. I. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu, 2–4 Temmuz 1997, Yalvaç, Isparta, 81–89

· Sakallı, T. Tercümâtü'l-Kuran fi Türkiye ve'l-Meşakil el-leti Taraat fi'l-Istılahatı'l-Kurâniye. Uluslararası Kur'an Tercümeleri Sempozyumu, 18–21 Haziran 1998, Ürdün, Al-i Beyt Üniversitesi.

· Sakallı, T. Hz. Peygamber ve Dinî Hoşgörü. Uluslararası Tarih ve Edebiyat Metinlerinde İslamiyet ve Hrıstiyanlık Arasında Saygı ve Hoşgörü Sempozyumu, 15–18 Mayıs 2000, Çanakkale.

· Sakallı, T. 2007, Türk Mefhumu ve Rivayetlerdeki Çağrıştırdığı Zihniyetin Analizi, Türklerin İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, s. 227–243 31.05–01.06.2007, Isparta

· Sakallı, T. "Bilinç Kirlenmesi veya Çevre Kirliliğinin Zihni Temelindeki Aşınma", Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul Ü. ilahiyat Fak. Cild I, s. 185–191, 15–16 Mayıs 2008, İstanbul.

click here click married affairs