Hit (1310) Y-1031

Ahmed Resmi Efendi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Resmo D.Tarihi : 1700
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1783
Görevi : Tarihçi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed Resmi Efendi
Öğrenimini İstanbul'da yaptı.
Devletin çeşitli yüksek mevkilerinde görev aldı.
Maliye tezkirecisi, Anadolu muhasebecisi (1762),elçi sadaret kethüdası (1771) oldu.
ESERLERİ:

  • Hadikatü'r Rüesa (diğer adı, Sefinetü'r Rüesa, reisülküttapların hayat hikâyeleri),
  • HamiletüT Küberâ (darüssaade ağalarının hayat hikâyeleri),
  • Hülâsatü l'tibâr (1768–74 Osmanh-Rus Savaşı).