Hit (3973) Ş-95

Medine

Diğer Adları : Yesrib, Medinet ül Münevvere, Medirra, Medirke, Meddiyne, Mezzine, Dâru’s-Selam Ülke : Suud-i Arabistan
Kurucusu : Kuruluş Tar :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-01-24 Güncelleyen : /2014-01-08

Medine ??????? ???????

Suudi Arabistan'ın Mekke kuzeyinde yer alan Mekke'den sonra ikinci büyük şehridir. Eski adı Yesrib (Arapça: ????)'dir. Medine'ye, Medirra, Medirke, Meddiyne, Mezzine de denmiştir.

İslam peygamberi Hz. Muhammed'in 622 yılında Mekke'den hicret etmek zorunda kaldığı 450 km Kuzey'deki kent. Hicretten önce Yesrib olan şehrin ismi Hz. Muhammed tarafından "Medinet ül Münevvere" (Aydınlanmış Ülke) olarak değiştirilmiştir. İslam dini için özel bir şehirdir.

Hz. Muhammed'in (SAV) kabri (Mescid-i Nebevi) bu şehirde bulunmaktadır.

İlk İslam devletinin başkentidir.

Her Hac Mevsimi Mekke ile birlikte Milyonlarca Hacı tarafından ziyaret edilir.

Şehirde ziyaret edilecek önemli yerler şunlardır;

Mescidi Nebevi

Uhud Dağı ve Kabristanı

Yedi Mescidler

Mescidi Kıbleteyn

Kuba Mescidi (Müslümanların inşa ettiği ilk mescid)

Hamza Mescidi

Ali Mescidi

Cennetül Baki (Kabristan)

Ebu Bekir Mescidi

Osman Mescidi

Ömer Mescidi

Cuma Mescidi

Mescid-i Gamame (Bulut Mescidi)

Osmanlı Cami

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişah II. Abdülhamit Han tarafından Medine'ye kadar demiryolu hattı inşa ettirilmiştir. Haydarpaşa garından tren ile Medine'ye 3 gün içinde ulaşım sağlanmakta idi.