Hit (2964) Ş-84

Kurtuba

Diğer Adları : Ülke : İspanya
Kurucusu : Kuruluş Tar :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-01-01 Güncelleyen : /2014-01-07

Kurtuba

İspanya’nın Endülüs şehri Kurtuba, 3 asır kadar Endülüs Devleti’nin başkenti olmuştur.

Siyasetin, kültürün, cihâdın merkezi..

İslâmî dönemde nüfusun 500 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Emeviler sonrası dönemlerde de ilgi ve yoğunluğunu pek kaybetmemiştir.

Onun 525 yıl İslam yurdu olduktan sonra Kastilya kralı III.Fernando’nun eline düşüşü (23 Şevval 633/30 Haziran 1236), şüphesiz Endülüs tarihinin en büyük olayı olmuştur.

Müslüman halkın çoğu güneye-İslam şehirlerine göç etmişler, kalanlar ise zamanla kaybolmuşlardır.

why do people cheat why women cheat on men redirect
reasons married men cheat my wife cheated on me with my father want my wife to cheat