Hit (4760) Ş-54

Konya

Diğer Adları : İkonion, İcconium, Claudiconium, Colonia Selie, Augusta İconium, Tokonion, Ycconium, Conium, Stancon Ülke : Türkiye
Kurucusu : Kuruluş Tar :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-12-26 Güncelleyen : /2014-01-07

Konya

Ülkemizin İç Anadolu Bölgesinde yer alan, etrafı Ankara, Eskişehir, Afyon, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde ve Aksaray illeriyle çevrili Türkiye'nin yüzölçümü en büyük ilidir.

İle adını veren Konya şehrinin isminin Kutsal Tasvir anlamındaki "İkon" sözcüğüne bağlı olduğu iddia edilir. Mitolojide bu konuda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bu hikâyelerden birinde anlatıldığı üzere, kente dadanan ejderhayı öldüren kişiye şükran ifadesi olarak bir anıt yapılır ve üzerine de olayı anlatan bir resim çizilir. Bu anıta verilen isim, İkonion'dur. İkonion adı, zamanla İcconium'a dönüşür.

Roma döneminde İmparator adlarıyla değişen, Claudiconium, Colonia Selie, Augusta İconium gibi yeni adlar alır. Bizans kaynaklarında Tokonion olarak geçen şehre ve bölgeye verilen diğer isimler şöyledir: Ycconium, Conium, Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia... Arapların Kuniya dedikleri kent, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bir daha değişmeyerek günümüze kadar gelen ismine kavuşmuştur.

Konya, Türkiye'deki en eski yerleşim birimlerinden biridir. Konya'da yerleşimin Prehistorik (Tarih öncesi) çağdan başladığı görülmektedir. Konya'nın merkezinde yer alan ve aynı zamanda bir höyük olan, Anadolu Selçuklu sultanı II. Alaeddin Keykubad'a nisbetle Alaeddin Tepesi adı verilen suni tepe ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucu, Prehistorik çağ içinde gerek Neolitik (Cilalı Taş Devri) ve Kalkolitik ve gerekse Erken Bronz Çağlarına ait kültürel bulgulara rastlanmıştır.

Yine Prehistorik çağa ait höyüklerden, merkeze 15 km mesafede yer alan ve Konya'nın bugünkü merkez Harmancık mahallesinde yer alan Karahöyük ve Konya Ovası üzerinde, bulunmuş en eski ve en gelişmiş Neolitik devir yerleşim merkezi olan Çatalhöyük bulunmaktadır.

Anadolu ve Suriye topraklarında büyük bir imparatorluk kuran Hititler Konya'ya da hakim olmuşlardır. Hititler'den sonra Frigler'in egemenliğine giren Konya (Kavania) daha sonra Lidyalılar, Persler ve Büyük İskender'in istilalarına uğramıştır. Sonraları Anadolu'da Roma hakimiyeti sağlanınca Konya İconium olarak varlığını korumuştur.

Önemini Roma ve Bizans dönemleri boyunca korumuş olan şehir, Hristiyanlığın ilk yıllarında dini bir merkez hüviyeti de kazanmıştır. Aziz Paul Anadolu’daki dini seyahatleri sırasında Konya'ya da uğramıştır.

İslamiyetin doğuşuyla beraber Doğu Roma İmparatorluğu aleyhine büyüyen İslam Devleti, İstanbul'u hedef alan harekatları sırasında Konya üzerine de akınlar düzenlemişlerdir. Anadolu'da ve Konya çevresinde ilk İslami oluşumlar bu devirde ortaya çıkmıştır.

1071 senesinde Malazgirt Ovası'nda yapılan Malazgirt Savaşı'ndan önce Anadolu üzerine keşif harekatları düzenleyen ve Anadolu'yu tanıyan Büyük Selçuklular, bu savaş sonucu Anadolu'nun büyük bir kısmı ile beraber Konya'yı da, ele geçirmişler ve bölgedeki uzun Bizans hakimiyetine son vermişlerdir.

Süleyman Şah 1076 tarihinde Konya'yı Anadolu Selçukluları'nın başkenti yapmış, bilahare başkent 1080 tarihinde İznik'e nakledilmiştir. İlk haçlı seferi sırasında İznik şehri tekrar Bizans'ın eline geçmiş, sultan I. Kılıçarslan da 1097 tarihinde başşehri tekrar Konya'ya taşımıştır. Bu tarihten 1277 tarihine kadar Konya aralıksız Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olmuştur.

Karamanoğlu Mehmet Bey Konya'yı 1277 yılında beyliğine katmış ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne son vermiştir. Konya şehri Karamanoğulları topraklarına katmış ve beyliğinin başkenti yapmıştır. Tam 16 kez Osmanoğulları ve Karamanoğluları arasında el değiştirmiştir.

Şehir 1442 tarihinde Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Sultan II. Murad Konya'yı zaptederek Karamanoğlu hakimiyetine son vermiştir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'dan sonra en kalabalık nüfusa sahip 6. ildir.

Konya'nın çok gelişmiş bir sanayisi vardır. Otomotiv yan sanayi başta olmak üzere gıda, Soğutma Sistemleri, konfeksiyon ve tekstil, PVC profil kapı, pencere, kimya, ayakkabı, lastik, plastik, ısı cam, değirmen makineleri, dişli, kağıt ve baskı, mobilya, teneke ve karton kutu, demir ve çelik mamulleri, madeni eşya, elektrikli ve elektriksiz makineler, tarım alet ve makinelerinin imalatları gibi bir çok sanayi kolu faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir.

Konya'nın Türkiye'nin ticari faaliyetleri için etkisi büyüktür. Konya İç bölgelerimizdeki iller içerisinde önemli bir hinterlant özelliğine sahiptir. Tarımsal üretim, sanayi faaliyetlerinin gelişmesi, nüfus potansiyeli ticaret faaliyetleri için burayı önemli bir Pazar haline getirmiştir. Türkiye'nin orta noktasında sayıldığından Türkiye'nin bütün illeri ile kolayca ticaret yapabilmektedir.

9 bin yıllık geçmişi ile yazıdan önceki tarihin ipuçlarını veren Çatalhöyük ve Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir gölü Konya turizminin gelecek vadeden değerleri arasında yer alıyor.

Konya’da, Anadolu Selçuklu devletine başkentlik yapması nedeniyle çok sayıda İslam eseri bulunuyor. Selçuklu’dan kalma han, kervansaray, cami, medrese ve kümbetlerle yaşayan bir tarihin sahibi olan kent, bugün de dünyaca ünlü düşünce adamı Mevlana’nın “kim olursan ol gel” çağrısına cevap verenlerin uğrak yeri...

Konya’nın dünya çapında tanınması ve ABD’den Kore’ye kadar geniş bir coğrafyadan turist çekerek inanç turizminde merkez olmasında içinde Mevlana’nın türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi önemli rolü bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, geçen yıl 1 milyon 398 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen müzesi oldu. Müzeye, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyük illerin yanı sıra çok sayıda ilden düzenlenen özel turlarla gelinebiliyor. Mevlana müzesi her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce turist tarafından ziyaret edilirken, 10-17 Aralık tarihleri arasındaki Mevlana Haftası’nda gerçekleştirilen “Vuslat Törenleri” büyük ilgi görüyor. Bu tarihlerde yabancı ve yerli tur şirketleriyle ya da bireysel olarak Konya’ya gelen ziyaretçiler otellerdeki doluluk oranını yüzde 100’e çıkarıyor. Biletleri haftalar öncesinden satılan “Vuslat Törenleri” için dünyanın her yerinden Mevlana tutkunları Konya’ya akın ediyor.

website women affair open
wife affair woman affair husbands that cheat
1 . Selçuk Üniversitesi
2 . Diş Hekimliği Fakültesi (Selçuk Üniv.)
3 . Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (Selçuk Üniv.)
4 . Fen Edebiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
5 . Güzel Sanatlar Fakültesi (Selçuk Üniv.)
6 . Hukuk Fakültesi (Selçuk Üniv.)
7 . İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Selçuk Üniv.)
8 . İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
9 . İletişim Fakültesi (Selçuk Üniv.)
10 . Mesleki Eğitim Fakültesi (Selçuk Üniv.)
11 . Mühendislik Mimarlık Fakültesi (Selçuk Üniv.)
12 . Meram Tıp Fakültesi (Selçuk Üniv.)
13 . Selçuklu Tıp Fakültesi (Selçuk Üniv.)
14 . Teknik Eğitim Fakültesi (Selçuk Üniv.)
15 . Veteriner Fakültesi (Selçuk Üniv.)
16 . Ziraat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
17 . Fen Bilimleri Enstitüsü (Selçuk Üniv.)
18 . Sosyal Bilimler Enstitüsü (Selçuk Üniv.)
19 . Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Selçuk Üniv.)
20 . Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Selçuk Üniv.)
21 . Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
22 . Konya Sağlık Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
23 . Akşehir Sağlık Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
24 . Yabancı Diller Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
25 . Adalet Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
26 . Akören Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
27 . Akşehir Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
28 . Beyşehir Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
29 . Bozkır Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
30 . Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
31 . Çumra Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
32 . Doğanhisar Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
33 . Ereğli Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
34 . Güneysınır Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
35 . Hadim Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
36 . Huğlu Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
37 . Ilgın Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
38 . Kadınhanı Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
39 . Karapınar Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
40 . Kulu Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
41 . Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
42 . Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
43 . Sarayönü Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
44 . Seydişehir Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
45 . Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Selçuk Üniv.)
46 . Devlet Konservatuvarı (Selçuk Üniv.)
47 . Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Başkent Üniv.)
48 . İplikçi (Altun-Aba) Medresesi
49 . Lala Ruzbe Medresesi
50 . Gühertaş Medresesi (Molla Atik Medresesi)
51 . Tacul Vezir Medresesi
52 . Şeref Mesud Medresesi
53 . Büyük Karatay Medresesesi (Çini Eserler Müzesi)
54 . Küçük Karatay Medresesi - Kemaliye Medresesi
55 . Seyfiyye Medresesi
56 . Nizamiye Medresesi (Konya)
57 . Atabakiye Medresesi (Atabey-Ağazade Medresesi)
58 . Penbe Furuşan Medresesi -Pamukçular Medresesi
59 . İnce Minareli Darul Hadis Medresesi
60 . Muslihiye Medresesi - Sırçalı Medrese
61 . İnce Minareli Medrese
62 . Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi
63 . Şemsi Tebrîzî Zaviyesi
64 . Taşmedrese
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort