Hit (3108) Ş-36

Hakkari

Diğer Adları : Hakkariye Ülke : Türkiye
Kurucusu : Kuruluş Tar :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-12-26 Güncelleyen : /2014-01-06

Hakkâri

Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Doğusunda İran ve güneyinde Irak ile komşu olan Hakkari'nin batısında Şırnak, kuzeyinde ise Van illeri vardır. Hakkari'nin Hakkâri, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca olmak üzere dört ilçesi bulunmaktadır.

Hakkari adı, eskiden Van Gölü’nün güneyinde ve bir bölümü de İran’a doğru uzanan yörelere yerleşmiş “Hakkar” kabilesinin isminden gelmektedir. Arap dili, coğrafyası ve tarihlerinde “Hakkariye” olarak geçmekte olup, “Hakkarlar’ın Şehri” anlamına gelmektedir. Yörede yapılan araştırmalarda ele geçen belgelerden ve çevrede bulunan kaya isimlerinden bölgenin tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri olduğu, sırayla Sümerler, Akadlar, Urartular ve Asurluların uzun süre yaşadıkları tespit olunmuştur.

İlk çağlarda müstahkem bir kale gözüyle bakılan ve bu yüzden uzun savaşlara sahne olan Hakkari 1514’de Çaldıran zaferinden sonra Osmanlı topraklarına katılmıştır. I. Dünya savaşı sonrasında 24 Nisan 1915’de Rusların işgaline uğrayan Hakkari 22 Nisan 1918 tarihinde kurtarılmıştır.

1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile Musul dahil beş bölgesi ulusal hudutlar dışında kalan Hakkari aynı yıl il statüsü kazanmıştır. 1933 yılında Van iline bağlanmış, 1936 yılında yeniden il statüsü kazanmıştır.

En yüksek noktası 4150 metreye ulaşan Cilo Dağları’dır.

Geçim kaynaklarının başında hayvancılık ve sınır ticareti gelen Hakkari'de hayvancılığın terör, sınır ticaretininse Irak savaşı nedeniyle darbe yemesi nedeniyle işsizlik çok yüksek düzeydedir.

click here click married affairs