Hit (3659) Ş-124

Brüksel

Diğer Adları : Ülke : Belçika
Kurucusu : Kuruluş Tar :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-12 Güncelleyen : /2014-01-06

Brüksel (Fransızca: Bruxelles, Felemenkçe: Brussel)

Belçika'nın başkentidir.

Belçika'nın üç Federal bölgesinden biri olan Brüksel Bölgesi'nin başkentidir.

Birkaç yüzyıl önce bataklığın kurutulması sonucu ortaya çıkmış bir şehirdir.

Adı bataklığın içindeki yerleşim yeri anlamına gelir.

Brüksel büyükşehrine bağlı 19 belediyenin (communes) toplam nüfusu 1.050.000'dir.

Büyükşehrin bir parçası haline gelmiş civar belediyelerin nüfusu ve gün içinde işleri için Brüksel'e gelenlerin (Brüksel'de çalışan nüfus) miktarı da göz önüne alındığında toplam efektif nüfusun birkaç milyona çıktığı hesaplanmaktadır.

Avrupa Birliği'nin 3 ana kurumu olan AB Komisyonu, AB Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu içinde ilk ikisinin resmi organlarının büyük çoğunluğu Brüksel'de yerleşiktir.

Sonuncusu Avrupa Parlamentosu ise Strazburg ile dönüşümlü olarak Brüksel'de çalışmalarını yürütmektedir.

Bunlara bağlı ve bunlarla ilgili irili ufaklı yüzlerce kuruluş da dikkate alındığında Brüksel, bu sebeplerden, AB veya Avrupa başkenti olarak gösterilir.

Ayrıca NATO Merkez Karargahı da Brüksel'dedir.

Nüfusun çoğunluğunun ana dili Fransızca'dır (80%).

Brüksel kökenli veya Brüksel'e Flaman bölgesinden gelmiş ve Felemenkçe konuşan bir azınlık da bulunmaktadır (20%).

Bu yönden Brüksel (aslen bir Flaman şehri olmasına rağmen) Flaman denizinin ortasında bir Fransız adası gibidir.

Bu demografik özelliğe rağmen Brüksel'de iki resmi dil Fransızca ve Felemenkçe'dir ve hukuken eşit ve her alanda zorunludur.

Belçika vatandaşlığını edinmek diğer AB ülkelerine kıyasla çok daha kolay olduğu için 1960'lardan itibaren kayda değer bir yabancı kökenli nüfus da Brüksel'e yerleşmiştir.

Başlangıçta genellikle vasıfsız göçmen işçi olarak gelen bu kuşak ve ardından ikinci ve üçüncü nesiller içinde, başta Fas'lı Araplar, ardından, aşağı yukarı denk sayıda, çoğu Emirdağ, Afyon kökenli Türkler ve eski bir Belçika sömürgesi olan Kongo'lu Afrikalılar, köken sıralamasında ilk üçü oluşturmaktadırlar.

1970'lerden itibaren özellikle AB resmi kurumlarının sağladığı iş imkânları nedeniyle yabancı kökenli nüfusa, AB ülkeleri kökenli ve daha kalifiye bir topluluk da eklenmiştir ve sayıları artmaktadır.

Brüksel nüfusuna bu yollarla dahil olmuş yabancı kökenlilerin toplam nüfusun %28.5'ini oluşturduğu hesaplanmaktadır.

İstanbul ile benzerlikler arzeden bu süreç sonrasında son 30-40 yılda Batı Avrupa'da nüfus, kültür ve mimari yapısı Brüksel kadar değişmiş kent yoktur denilebilir.

Bu süreç içinde bir gettolaşma da doğmuş, yerli Brükselliler belli semtlerde ağırlıklarını muhafaza eder, buralara adeta 'çekilir'ken, Faslı, Türk ve zenci Afrikalı semtleri ve bir AB kurumları ve çalışanları mahallesi oluşmuştur.

why do people cheat women love to cheat redirect