Hit (4431) Ş-118

Şam (Dımeşk)

Diğer Adları : Ülke : Suriye
Kurucusu : Kuruluş Tar : 1516
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-08-23 Güncelleyen : /2014-01-08

Şam (Dımeşk)

Suriye'nin en büyük şehri olup, aynı zamanda başkentidir. Dünya tarihi boyunca, hiç aralıksız en uzun süre kullanılan şehir olarak anılır. (Antik Tarihe göre) Merkez nüfusu yaklaşık 4 milyon olup civar nüfus ile birlikte 6,5 milyona ulaşır.

Dünya tarihindeki ilk cinayet olan Kabil ile Habil olayının Şam'ın kuzeyindeki Kasyun Dağı'nda gerçekleştiğine inanılır.

En bilinen tarihi mekanlardan biri Emeviye Camiidir. Ayrıca, bazı müslümanlar arasında ahir zamanda Mehdi'nin ve İsa'nın bu camiye ineceği inancı vardır.

1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in Suriye'yi ele geçirmesiyle oluşturulan Şam vilayetinin merkezi haline gelen Şam kenti, hac yolu üzerindeki toplanma noktası olması nedeniyle de ticari yönden önemini korumuştur.

Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde İngiliz işgaline giren kent Sykes-Picot Anlaşması uyarınca 1920'de Fransa'ya bırakılmış olup, Fransız sömürgesi yıllarında çok sayıda tahribata ve yağmalamaya uğramıştır.

1946 yılındaki ayaklanmayla Fransız sömürgesinden kurtulmuş ve Suriye’nin başkenti olmuştur.

Emeviler, devrinde dünyanın kültür ve medeniyet merkezi olması sebebi ile mimari yapısı bir hayli gelişmişti. Kent mimarisinde Arap,Yunan ve Roma etkileri görülürdü. Dünyadaki ilk modern park örnekleri burada görülmüştür ve buradan İspanyaya ve oradan Avrupa’nın tamamına taşınmıştır. Fakat uğradığı Moğol saldırılarından dolayı çoğu eserini kaybetmiştir.

Osmanlılar, şehri ele geçirdikten sonra buraya pek çok tarihi bina kazandırmışlardır. Ve şehrin en güzel yapıtlarından biri olan tren garını yapmıştır.

2000’li yıllarda aşırı gelişme gösteren Şam şu anda iki bölümden oluşmaktadır,Yeni Şam ve Eski Şam. Eski Şam şehir merkezinde tarihi yapıların olduğu klasik kesimdir. Yeni Şam ise merkezin etrafını saran yer yer merkeze biraz uzak modern yapıda binalar ve şehir düzenlemesine sahip yerlerdir.

Şam Adının Kökeni

Arapça'da tam olarak Dimashq Ash-Sh?m (???? ?????) denir. Genelde Diamshq kısaltmasıyla hitap edilir fakat Şamlılar başta olmak üzere Araplar Ash-Sh?m tercih ederler. Ash-Sh?m Arapça'nın Kuzey kelimesinden gelir. Büyük Suriye'ye Bil?d ash-Sh?m (???? ?????) demişlerdir. Avrupa dillerine (Damas, Damascus, Damasco gibi) Yunanca Damaskos (????????)'dan geçmiştir. Eski Aremice (Eski Ahit İbrani harfiyle)'de Darme?eq (?????) = İyi sulanmış yer'den gelmektedir. M.Ö 14. yüzyıla ait Amarna yazılarında Akkad dilinde Dimašqa olarak geçmektedir. Çok sayıdaki ilçelerinin adları hala Aramicedir.

all wives cheat women who cheated
wife affair click here husbands that cheat