Hit (1920) MM-99

Naat - Zatı Paki Mustafaya Aşıkım

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2007-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Zât-ı pâk-i Mustafâ’ya âşıkım
Cân ile Fahr-ül-verâ’ye âşıkım
Muksim-i feyz-i nevâdır ol şerif
Menba’-ı cûd ü atâye âşıkım

Enbiyânın umdesi ser defteri
Asfiyânın kudvesi hem rehberi
Kâinâtm zübdesi vü mefhari
Aşk ile Bedr-üd-dücâ’ye âşıkım

Eşiğinde abd-i memlûk ol müdâm
Andan özge yoktur a’lâ-yi merâm
Saltanat budur Necîbâ bil tamâm
Şimdi Zât-ı Müctebâ’ye âşıkım

Üçüncü Sultan Ahmed Han