Hit (1651) MM-88

Naat - Girandır Çeşmi Dilde Habı Gaflet

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2007-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I ŞERÎF-İ NEBEVÎ

Girandır çeşm-i dilde hâb-ı gaflet yâ Resûlallah
Meğer bîdâr ede subh-ı hidâyet yâ Resûlallah
Derûnum şûlezâr etti serâser âteş-i isyan
Meğer ki söndüre eşk-i nedâmet yâ Resûlallah
Nola isyan yükü dâim belim bükse bu dünyâda
Getirmez hâsılı dağ olsa tâkat yâ Resûlallah
Ümîd oldur olam âzâd mahşer korkusundan ben
Edersen mazhar-ı ayn-i inâyet yâ Resûlallah
Cihan nûr ile dolmuştur serâser hükm-i şer’inle
Sana mahsustur mihr-i nübüvvet yâ Resûlallah
Mutî-i bârigâh-i da’vetindir âlem ü âdem
Müsellem zâtına âmir risâlet yâ Resûlallah
Metin ü üstüvâr olsa aceb mi çâriyârındır
Çihâr erkân-ı eyvân-ı şeriat yâ Resûlallah
Kabul eyle meded reddinle mahrûm etme sultanım
Senin mahzûnunum sen eyle şefkat yâ Resûlallah
Benim de hâlime rahm eyle hengâm-ı şefâatda
Usât-ı ümmete rûz-i kıyâmet yâ Resûlallah
Günahkârım günahkârım günahkârım Nazîm-âsâ
Şefâat kıl şefâat kıl şefâat yâ Resûlallah

Nazîm