Hit (1528) MM-82

Naat - Canımın Cananı Sensin Ya Muhammed Mustafa

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2001-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I NEBEVİ

Cânımın cânanı sensin yâ Muhammed Mustafâ
Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafâ
Çıkmadı bahr-i muhabbetten senin gibi güher
îlm ü hikmet kânı sensin yâ Muhammed Mustafâ
Cümle âlem ilmine nisbet senin bir katredir
Ma’rifet ummânı sensin yâ Muhammed Mustafâ
Nûr-i zâtındır cihan mir’âtı içre cilveger
Yusufun da ânı sensin yâ Muhammed Mustafâ
Kulluğunla iftihâr eyler Nebiyy ü ger Velî
Cümlenin sultânı sensin yâ Muhammed Mustafâ
Nûr-i zâta mazhar-ı tâm olduğunda şübhe yok
Hakk’mm bürhânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

İsmail Hakkı