Hit (1761) MM-76

Naat - Ruz i Mahşerde Kusurum

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2031-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT -I ŞERîF

Rûz-i mahşerde kusurum setr et ey ferd-i gani
Enbiyâ ve mürselîn içre hacîl etme beni
Zikr ü tevhîd ederim sıdk-ı derûn ile seni
Enbiyâ ve mürselîn içre hacîl etme beni

Afv edip yâ Rab bağışla cürm ü isyânım benim
Hıfz ile âhir nefesde sıdk u iymânım benim
Verme mahşerde zebânîye girîbânım benim
Enbiyâ ve mürselîn içre hacîl 'etme beni

Tövbemi eyle kabul dünyâda koyma ahrete
Çok ise cürm ü kusûrum yok nihâyet rahmete
Diler isen koy cahîme diler isen cennete
Enbiyâ ve mürselîn içre hacîl etme beni

Abd-i âcizdir bu İkbâli kuluna kıl meded
Yüz sürer dergâh-ı pâkine kerem kıl etme red
Ol şefâat kâm Ahmed hürmetine ey ahed
Enbiyâ ve mürselîn içre hacîl etme beni

İkinci Sultan Mustafa Han (İkbâli)
(1664 — 1703)