Hit (1619) MM-72

Naat - Ezel Bahrinde Bahs Olmuş

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2031-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Ezel bahrinde bahş olmuş hidâyet yâ Resûlallah
Seni ikrâr eden bulmuş saâdet yâ Resûlallah
Kamu ervâh ile ecsam nice tefrik olunmuşsa
Yine vâsıllığa sensin bidâyet yâ Resûlallah
O demde müntesîb olmuş sana her kim dü âlemde
Bulur ümmet olan elhak selâmet yâ Resûlallah
Hak’ın indinde makbûliyyetin vasfında dil âciz
Nihâyetsiz olunmuşken rivâyet yâ Resûlallah
Sana makbûl olan Hak’ka olur makbul bilâ şübhe
Budür ancak velîlerde alâmet yâ Resûlallah
Kudûm-i pâkine her dem yüzün izninle sürmekle
Hayât-ı câvidan buldu bu Vuslat yâ Resûlallah

Şeyh Hasan Vuslat