Hit (1851) MM-70

Naat - Fedadır Mürside Canım Fedadır

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2030-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Fedadır mürşide cânım fedâdır
Kapusun beklemek ayn-i safâdır
Sana vasf ettiğim kevpeyne sultan
Gönül anla Muhammed Mustafâ’dır
Odur mir’at olan nûr-i cemâle
O yüzden görünen vech-i bekaadır
Hudâ verdi ona sırr-i bekaayı
Kamu âşıklara bahr-i vefâdır
Ayağın bastığı ol yer ne kutlu
Açan giryan gözüm ol hâk-i pâdır
Ona uyanlara cânın nisâret
Bilürsün pâk ü tâhir bî-riyâdır
Eşiğin bekleyen buldu saâdet
Kapusunda nice şahlar gedâdır
Olaldan sırrına mahrem bu gönlüm
Kamu uşşâk içinde muktedâdır
Makaamm Vuslat’m bilmek dilersen
Sözü irfân özü sırr-i Hudâ’dır

Şeyh Hasan Vuslat