Hit (1581) MM-66

Naat - Gösterdi Bu Seb Sanını Manade

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2030-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Gösterdi bu şeb şânını ma’nâde
Muhammed Kıldı hemen ihsânmı bâlâda Muhammed
Feth oldu o dem kudret ile bâb-ı medîne
Ta’lîm edüben ilmini esrâda Muhammed
Sürdüm yüzümü, hasret ile bâb-ı Resüle
Bezi etti heman hûnunu me’vâda Muhammed
Dostun gamı gaalib olucak âşıkı mağlûb
Bildirdi o dem kim gelir imdâda Muhammed
Zâtıyla sıfat farkını tahkike erersen
Ol hüccete bürhân ile âmâde Muhammed
Hem cânıma cânan nazarı aks olununca
îsm oldu nihân zât-ı müsemmâda Muhammed
Çün baktığı dem lûtf ile Vuslat nazarıyla
Mahv oldu kamu kaldı bu esnâda Muhammed

Şeyh Hasan Vuslat