Hit (2067) MM-58

Naat - Kuy i Askın Bana Bir Kuh i Tecelli Görünür

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2029-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I ŞERİF

Kûy-i aşkın bana bir kûh-i tecellî görünür
Kalbime lyd-i visâlinle tesellî görünür
Gevher-i zikr-i Hudâ ile serâser âlem
Bana firdevs-i cenan bir mütehellî görünür
Sâlik-i Hak olanın vaz’ ile etvârmda
Cânib-i Hazret-i Allaha tevellî görünür
Rûz ü şeb sâha-i vahdetde kıyam eylerler
Cümle eşcâr-ı çemen sanki musallî görünür
Doludur aşk u muhabbetle bu kevn ile mekân
Kande baksam bana her kûşede Leylî görünür

Nakşî Efendi