Hit (1730) MM-52

Naat - Ey Resul i Mustafa

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2029-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

İLAHİ

Ey Resûl-i Mustafâ ve müctebâ
Vey habîb-i mürtezâ ve muktedâ
Arş-ı a’zam cilvegâh iken sana
Seyrine Sidre ola mı müntehâ
Bârigâh-ı vahdete erdin hemîn
Kaldı Mevlâ gitti cümle mâsivâ
Böyle bir nûr etti neslinden zuhûr
Tan mı Îsmâîl ederse can fedâ
Nola eylersen Hüdâyî’ye nazar
Ceddim ü pîrimsin ey kân-ı Hudâ

Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Efendi