Hit (1418) MM-46

Naat - Dogdugu Ay Geldi Yine

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2028-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

DOĞDUĞU AY GELDİ YİNE

İki cihan sultânının
Doğduğu ay geldi yine
İlm ü maârif kânının
Doğduğu ay geldi yine

Gelsin şefâat isteyen
Bulsun safâ O’nu seven
Ol sâhib-i hulk-i hasen
Doğduğu ay geldi yine

Bedr-i dücâ şems-i dühâ 
Verd-i gülistân-ı Hudâ 
Hakkın habîbi Mustafâ 
Doğduğu ay geldi yine 
 
Bir âşık-ı sâdık kani
Râhat bula cân ü teni
Sırr-ı hakikat mahzeni
Doğduğu ay geldi yine

O’nu Hüdâyî ki sever
Matlûba bulmuştur zafer
Fahr-i cihan hayrülbeşer
Doğduğu ay geldi yine

Şeyh Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi