Hit (1574) MM-38

Naat - Ey Risalet Büstanmda Hıraman Servi Kad

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2027-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT-I ŞERİF

Ey risâlet bûstânmda hırâman servi kad
Vey nübüvvet ravzasmda yâsemen-bû lâle-had
Adı Ahmed bî-aded dür yâ Nebiyyullah Veli
Sen bir Ahmed’sin ki senden görünür nûr-ı Ahad
«Sad» aynin «mim» ağzın «dal» zülfün göreli
Yâ Nebi gitmez dilimden bir nefes zikr-i samed
Enbiyânın her birinin var nihâyet ilmine
Hak sana verdi ki ilm ü hikmete yok hadd ü ad
Rûşenî bîçâre zulmette kalırdı yâ Nebî
Ona «mim» ağzınla iki «dal» m olmasa meded

Ruşeni