Hit (2374) MM-239

Allah Hayydır

Eser Sahibi : Rumma Nar Medya Türü : Şiir
İlim Dalı : Konusu :
Link :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-09-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-09-14

Allah Hayy'dır

Yüce Allah Hayy'dır, sayısız nimetler ihsan etmiştir.
Mevlamızzdır bir mekan da olmaktan münezzehtir.

Rabbim ! seni noksanlıklardan tenzih ederim ,
Elbette sen bütün kemal sıfatlara sahip tek varlıksın.

Bir yerde olmaktan , nicelik ve nitelikle vasfolunmaktan yücesin.
Zaman senin yarattığındır .
Yüce rabbimiiz ''Nuzul-inmek ve Suud-çıkmakla vasfolunmaz.
Culus-oturmak ve hudud-varlığının bir sınırı olmakla vasfolunmaz.

Ey iman eden ,
O'nu bunlardan tenzih et ki ,eman üzere olasın .
Yüce Allah'ı mahlukata benzetmek küfürdür ,
Ve iftiraların en kötülerindendir.
Rabbimiz bütün cihetlerden ve onların içinde ya da dışında olmaktan münezzehtir.
O cihetleri var etmeden evvel de hallak-yaratıcıydı .
Bu ifade ettiklerim peygamberlerin, Yardımcı meleklerin inancıdır.
Ve Allah'ın salih kullarının itikadıdır.
Her an bu inançlar üzerine sebat etmelisin.